Sveriges unga akademi på YouTube:

Kirsten Kraiberg Knudsen Foto: Markus Marcetic/Sveriges unga akademi

Foto: Markus Marcetic/Sveriges unga akademi

Läs det senaste nyhetsbrevet!

Med krönika av vd Anna Wetterbom och nyheter om For Women in Science-utlysningen, akademins karriärseminarieturné på lärosätena, Nobelaktiviteter under hösten, Forskarmöten m.m.

Inspel till Forskningspropositionen 2016

Bland huvudbudskapen i Sveriges unga akademis inspel finns behovet av att stimulera forskarinitierad forskning genom att rusta upp projektbidrag, basanslag som fördelas med större transparens och behovet av tydliga karriärvägar och en jämlik akademi, samt sätt att uppmuntra mobilitet. Hösten 2016 lägger regeringen fram Forskningspropositionen.

Sveriges unga akademi
c/o Kungl. Vetenskapsakademien
Box 50005
SE 104 05 Stockholm

+ 46 (0)8 673 95 00
info@sverigesungaakademi.se

Facebook länk
Twitter länk
Instagram