Sveriges unga akademi på YouTube:

Läs det senaste nyhetsbrevet!

Med krönika av ordf. Kristian Pietras och nyheter om For Women in Science-programmet, sommarforskarskolan Forskarmöten, nya forskningspolitiska inspel, akademins karriärseminarieturné m.m.

Inspel till Internationaliseringsutredningen 2016

Sveriges unga akademi stödjer regeringens ambition att öka internationaliseringen av svenska högskolor och universitet. Ökad internationalisering ökar kvaliteten på forskning och undervisning vid svenska lärosäten och i förlängningen den internationella konkurrenskraften. Vi föreslår att regeringen riktar sig mot tre olika typer av instanser: lärosäten, myndigheter och forskningsfinansiärer, med anpassning efter de olika instansernas inriktning.

Sveriges unga akademi
c/o Kungl. Vetenskapsakademien
Box 50005
SE 104 05 Stockholm

+ 46 (0)8 673 95 00
info@sverigesungaakademi.se

Facebook länk
Twitter länk
Instagram