Hela det härliga gänget ledare och deltagare på Forskarmöten 2017. Foto: Annika Moberg/Sveriges unga akademi

Hela det härliga gänget ledare och deltagare på Forskarmöten 2017! Foto: Annika Moberg/Sveriges unga akademi

Sommarforskarskolan: Forskarmöten 2018

2018-08-15

Forskarmöten är Sveriges unga akademis sommarforskarskola. Här får du möta forskare från olika fält; från fysik till musik, få tips inför ditt gymnasiearbete och fortsatta studier. Vill du lösa samhällsutmaningar i framtiden eller fördjupa dig ordentligt inom ditt favoritämne? Hör hur det är att vara forskare. Vi varvar diskussioner med studiebesök, föreläsningar och utflykter. Här får du peppen inför höstterminen!

Se ett klipp om Forskarmöten, en tidigare deltagare, Boel Nilsson, och en av våra ledare, hjärnforskare Henrik Zetterberg berättar.

Forskarmöten äger rum i första halvan av augusti, datum meddelas inom kort.

Forskarmöten är ett 3-dagarsläger om forskning för ungdomar som ska börja tredje året på gymnasiet och tycker att forskning verkar intressant, eller som tidigare deltagare uttryckt det: ”även för dig som inte tror att du tycker forskning verkar intressant! ”. Under mötet träffar deltagarna forskare från Sveriges unga akademi för stimulerande och inspirerande diskussioner om vad forskning innebär, som till exempel:

  • Hur är det att vara forskare?
  • Hur kan forskning hjälpa till att göra världen bättre?
  • Hur vet vi att något är sant?
  • På vilket sätt kan och bör forskare kommunicera sina resultat?
  • Finns det faror med forskning?

På agendan finns allt från kärnfysik till humanistiska ämnen. Vi håller till i underskönt belägna Fiskebäckskil på västkusten. Forskarmöten är kostnadsfritt och drogfritt. Resor till och från sommarforskarskolan ersätts upp till ett visst belopp.

Sveriges unga akademi
c/o Kungl. Vetenskapsakademien
Box 50005
SE 104 05 Stockholm

+ 46 (0)8 673 95 00
info@sverigesungaakademi.se

Facebook länk
Twitter länk
Instagram