Sveriges unga akademi på YouTube:

Läs det senaste nyhetsbrevet!

Med krönika av Anna Wetterbom (VD) och nyheter om vad som är på gång i Sveriges unga akademi.

Inspel till forskningspropositionen 2020

I inspelet presenterar akademin reformförslag inom nyckelområden - karriärvägar och rekrytering, forskningsfinansiering, akademisk frihet, internationalisering och mobilitet – där regeringen omgående bör agera och vidta åtgärder.

Sveriges unga akademi
c/o Kungl. Vetenskapsakademien
Box 50005
SE 104 05 Stockholm

+ 46 (0)8 673 95 00
info@sverigesungaakademi.se

Facebook länk
Twitter länk