Remissvar Ledningsutredningen 2016

Remissvar angående regeringsuppdraget till Professor Kåre Bremer


”Utvecklad ledning av universitet och högskolor”

Läs hela remissvaret här Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Övergripande slutsats:

Sveriges Unga Akademi anser att det är viktigt att slå vakt om det kollegiala styret av de svenska lärosätena och ser stora risker med rekommendationen att övergå till linjeorganisationer. I enlighet med autonomireformen bör varje enskilt lärosäte få besluta om sin egen styrform och vi ställer oss skarpt kritiska till förslaget att samtliga lärosäten bör inrätta prefektstyre och att beslutande institutionsstyrelser bör överges.

För Sveriges unga akademi är det av högsta vikt att samtliga akademiska ledare bör vara framstående i sin profession för att erhålla verksamhetens förtroende. Vi är övertygade om att det krävs en egen gedigen vetenskaplig och pedagogisk bakgrund för att kunna leda en akademisk organisation och ta beslut rörande verksamheten. En övergång till linjeorganisationer riskerar att skapa svagt vetenskapligt meriterade chefer och därmed riskera de akademiska värdena. Läs eller ladda ned hela remissvaret här Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster..

Mer information

Utvecklad ledning av universitet och högskolor ID-nummer: SOU 2015:92 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Remissvar Sveriges unga akademi Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.


Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm