Virgina Langum Foto: Anders Holm

Virginia Langum, docent i engelsk litteratur vid Umeå universitet. Foto: Anders Holm

5 frågor till Virginia Langum om Nobelpriset i litteratur 2016


Stort jubel utbröt på presskonferensen idag när Svenska akademiens Ständiga sekreterare Sara Danius tillkännagav att Nobelpriset i litteratur för 2016 går till Bob Dylan ”som skapat nya poetiska uttryck inom den stora amerikanska sångtraditionen”. Virginia Langum, docent i engelsk litteratur vid Umeå universitet kommenterar priset.

Bob Dylan Foto: Jean Luc Ourlin Wikimedia Commons

Numera Nobelpristagare: Bob Dylan i Massey Hall, Toronto 1980. Foto: Jean Luc Ourlin/Wikimedia Commons

Relaterar ditt fält till årets pris?

Som forskare med intresse för medeltidslitteratur tycker jag att årets pris är väldigt spännande. Det är helt relevant för det bredare studiet av poesi och föreställningar. Bob Dylan är ett aktuellt exempel i en lång tradition av muntlig kultur som Sara Danius också jämför med Homeros och Sapfo.

Läs mer om Virginia Langums forskning

Vad tycker du om Svenska akademiens val?

Min uppfattning är att det är ett intressant och roligt val.

Är det något tidigare litteraturpris som du tycker är extra intressant och varför?

Det är särskilt intressant när vinnaren inte är poet eller fiktionsförfattare. Jag tänker om den tyske historikern Theodor Mommsen och historikern och talaren Winston Churchill, och senast journalisten och facklitteraturförfattaren Svetlana Alexievich. På det här sättet kan litteraturpriset inspirera akademiker att skriva för en bredare publik.

Är det någon du tycker förtjänar/skulle ha fått ett litteraturpris som inte fått det?

Många fina författare har inte fått litteraturpriset, till exempel Nabokov och Joyce. Men utelämnandet av James Salter är det som smärtar mest. Han var min favoritförfattare och han gick bort förra året. Generellt vill jag se flera kvinnliga författare och författare av facklitteratur.

Vad har årets pris för betydelse?

Jag är säker på att årets pris kommer att sticka många i ögonen men det betyder också att många kommer att prata om litteratur och litteraturhistoria, vilket verkligen är bra för ämnet. Det vetenskapliga studiet av "populärlitteratur" upprör vissa inom de litteraturvetenskapliga institutionerna samt inom pressen. Ofta inkluderas verk som testar gränserna för vad vissa anser är litteratur (till exempel sånger av Amy Whinehouse eller poem bestående enbart av skiljetecken) som studenter måste analysera i den slutgiltiga examinationen vid den engelska litteraturvetenskapliga institutionen vid Cambridgeuniversitetet (min gamla institution). Detta tas ofta upp i tidningarna vilket illustrerar en oenighet gällande vad som är och vad som inte är litteratur, eller vad som tillhör den litterära kanon. Vid Umeå universitet ger vi i år för andra gången en kurs om ”att skapa mästerverk: litteraturpriser, kritiker och läsare” och jag förväntar mig att årets Nobelpris genererar mer intresse.

Tillkännagivandet och intervju med Svenska akademiens Ständiga sekreterare Sara Danius

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm