Inspel 2015 Sveriges unga akademi kritiserar Junckers förslag att skära i EU:s forskningsbudget


I ett öppet brev till EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker
uttalar Sveriges unga akademi stark oro inför föreslagna nedskärningar i
EU:s forskningsbudget Horizon 2020. Förslaget drabbar särskilt Europas
yngre forskare. Brevet har även undertecknats av de unga akademierna
från Belgien, Danmark, Montenegro, Nederländerna, Polen och Skottland.

Läs brevet här (pdf) Pdf, 288.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Svar från kommissionen Pdf, 88.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Medlen från Horizon 2020 är avsedda att finansiera EUs nya investeringsfond European Fund for Strategic Investments (EFSI). Akademin välkomnar nya initiativ för att bekämpa den nuvarande finanskrisen. Men att möta hoten mot Europas ekonomi med att skära ned på forskning är direkt kontraproduktivt. Det är just genom en ökad kunskap om oss själva och världen vi lever i som nya uppfinningar och lösningar på samhällsproblem kan uppstå. Nya upptäckter, insikter och innovationer är nödvändigt för ökat välstånd.

Förslaget slår också mot själva kärnan i unionen: integration och ökat samarbete mellan länder. Vetenskapen sträcker sig över nationsgränser och tillämpningen av ny kunskap begränsas sällan till enskilda länder. Samarbeten mellan forskare från EU:s olika stater är bland de mest effektiva sätten att stärka integrationen i unionen.

Förslaget sänker konkurrenskraft och rörlighet för unga forskare

Två av de föreslagna nedskärningarna slår särskilt hårt mot unga forskare. Dels minskas budgeten för European Research Council (ERC), som delar ut långtidsanslag till forskning på högsta internationella nivå. Den största andelen av ERC:s anslag går till yngre talanger i färd med att etablera sin egen verksamhet och utgör ett kraftfullt redskap för Europa i den globala konkurrensen om vetenskapliga begåvningar.  Dels kommer nedskärningarna att strypa medel till Marie Skłodowska-Curie-projekten som gör det möjligt för unga forskare på så kallad postdok-nivå att vidareutbilda sig utomlands. Curie-anslagen finansierar både europeiska forskare som söker sig utomlands för att bygga sin kompetens och forskare från övriga världen som förstärker Europas universitet med sin expertis.

Genom att stärka, inte försvaga, ett ambitiöst och internationellt konkurrenskraftigt forskningsfinansieringsprogram kan ordförande Juncker och den Europeiska kommissionen rusta Europa för framtiden. Akademin uppmanar därför Juncker att ompröva de föreslagna nedskärningarna i Horizon 2020-budgeten.

Uppdatering 2015-03-02: Svar från kommissionen

På det öppna brevet mot nedskärningar i Horizon 2020 är Junckers svar att den nya investeringsfonden är ’en avgörande komponent i vårt nya ekonomiska narrativ för Europa’ och att medlen som omfördelas 'medger att investeringar kan göras, även inom forskning och innovation' och att proportionerligt mindre delar tas från ERC och the Marie Skłodowska-Curie Actions. Faktum kvarstår att medel redan öronmärkta för forskning tas bort.

Läs kommissionens svar (pdf) Pdf, 88.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Mer information

Läs brevet här (pdf) Pdf, 288.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kungl. Vetenskapsakademien: ”Hot mot EU:s forskningsstöd” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Science: “E.U. Commission wants to divert Horizon 2020 money into new investment fund” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm