Inspel: Så här löser vi karriärfrågan för unga forskare – ett förslag från Sveriges unga akademi


Sveriges unga akademi presenterade 25 januari 2013 ett förslag till karriärsystem för unga forskare. I samband med detta skickades även förslaget till rektorerna vid de lärosäten som ingår i Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF). Vi bad dem om deras synpunkter på förslaget. Är det här ett system de kan tänka sig att införa på sitt lärosäte? Har de valt en annan modell? Vilka överväganden har de gjort när de utformat sitt system? Vi vill med detta bidra till en konstruktiv debatt om hur vi löser karriärfrågan vid svenska universitet och högskolor och stärker svensk
forskning. Nedan kan du ta del av de svar som inkommit.

Läs Karriärförslaget här (6 sidor, pdf) Pdf, 197.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Karriärförslaget lanseras (pressmeddelande pdf) Pdf, 166.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Svar från lärosäten

Blekinge tekniska högskola, ej svar

Chalmers tekniska högskola Pdf, 33.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Dans och Cirkushögskolan Pdf, 77.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Ersta Sköndal högskola, ej svar

Försvarshögskolan, ej svar

Gymnastik- och idrottshögskolan, ej svar

Göteborgs universitet Pdf, 288.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Handelshögskolan i Stockholm, ej svar

Högskolan Dalarna, ej svar

Högskolan i Borås Pdf, 245.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Högskolan i Gävle, ej svar

Högskolan i Halmstad Pdf, 406.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Högskolan i Jönköping, ej svar

Högskolan i Skövde Pdf, 869.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Högskolan Kristianstad, ej svar

Högskolan på Gotland, ej svar

Högskolan i Väst, ej svar

Karlstads universitet, ej svar

Karolinska Institutet Pdf, 392.9 kB.

Konstfack, ej svar

Kungl. Konsthögskolan Pdf, 20.4 kB.

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, ej svar

Kungl. Tekniska högskolan Pdf, 125.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Linköpings universitet Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Linnéuniversitetet, ej svar

Luleå tekniska universitet, ej svar

Lunds universitet Pdf, 324.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Malmö högskola, ej svar

Mittuniversitetet, ej svar

Mälardalens högskola, ej svar

Operahögskolan i Stockholm, ej svar

Röda Korsets högskola, ej svar

Sophiahemmet högskola, ej svar

Stockholms Dramatiska högskola, ej svar

Stockholms universitet Pdf, 264.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Sveriges Lantbruksuniversitet Pdf, 702.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Södertörns högskola Pdf, 35.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Umeå universitet Pdf, 91.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppsala universitet Pdf, 622 kB, öppnas i nytt fönster.

Örebro universitet Pdf, 392.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm