Jämställdhet i akademin

Seminarium: Jämställdhet i akademin – från siffror till handling


Sammanfattning (pdf) Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Seminariet om jämställdhet i akademin arrangerade vi på Chalmers i januari 2014. Kvaliteten inom svensk akademisk forskning och högre utbildning debatteras flitigt. I Kungl. Vetenskapsakademiens
excellensutredning, rapporteras att tillväxten och nyrekryteringen av toppforskare går sämre än i jämförbara länder. Lösningen sägs ofta vara att satsa på de bästa individerna; de bästa hjärnorna. Men den akademiska arenan är inte jämställd och inte tillräckligt meritokratisk. Bara var fjärde professor är en kvinna. För att säkra kvaliteten på svensk forskning måste vi därför bli mer jämställda.

Broschyr Jämställdhet i akademin

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm