Panel: Sven Stafström, Astrid Söderbergh Widding, Charlotta Tjärdahl och Jens Hjerling-Leffler. Moderatorer: Karin Larsdotter och Anders Sahlman. Foto: Erik Cronberg/VA

Akademin i samtal om öppen vetenskap på VA-dagen 2016


Open science, öppen vetenskap, stod i fokus för Vetenskap & Allmänhets VA-dag 2016. Sveriges unga akademi har gjort gemensamma ställningstaganden om öppen vetenskap med de andra unga akademierna i Europa under året. Jens Hjerling-Leffler medverkade på VA-dagen och berättade om dem.

Ta del av ställningstagandet om Open access Pdf, 232.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Ta del av ställningstagandet om Open data Pdf, 219.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Sveriges unga akademi är positiva till öppen vetenskap men ser också vissa risker i implementeringen. Jens framhöll att det är viktigt att forskarna är representerade i utformningen av ett sådant system.

Regeringens syn på öppen vetenskap framfördes av Karin Röding, statssekreterare vid Utbildningsdepartementet hos forskningsminister Helene Hellmark Knutsson.

– Tillgång till öppen data och forskningsresultat är en viktig demokratifråga, framhöll Karin Röding.

Se Hjerling-Lefflers inlägg i panelsamtalet.

Mer information

VA-dagen 2016 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm