Göran Sandberg, Maria Thuveson, Mats Johansson och Göran Hermerén. Foto: Ana Carla Beramendi/Sveriges unga akademi

Seminarium om forskningsetik


”Forskningsfuskets ansikten” var det första seminariet i serien ”Den gode forskaren: Etik och hederlighet i forskningens värld”, som initierats av Sveriges unga akademi. Seminariet arrangerades på Lunds universitet tillsammans med Expertgruppen för etik vid Vetenskapsrådet. Nästa del i serien är Kan vi lita på forskningen? som äger rum i Stockholm den 17 november.

Broschyr Forskningsfuskets ansikten

Broschyr (pdf)

”Forskningsfuskets ansikten” ägde rum den 29 september och lockade ett 60-tal deltagare från olika vetenskapsområden och verksamheter. Under seminariet diskuterades och problematiserades forskningsfuskets många uttryck som grund för ett samtal om hur vi bättre förebygger forskningsfusk i vardagen. Viktiga frågor som seminariet lyfte var: Vad är vetenskaplig redlighet? Var finns frestelserna till att ta genvägar i forskningen? Hur förhindrar vi att fusk och oredlighet sker? Hur skapar vi ett klimat där vi alla tar ansvar för att forskningsfusk inte sker?

Program och medverkande

Göran Hermerén, professor emeritus i medicinsk etik vid Lunds universitet inledde med föredraget ”Oredlighetsbegreppets gränser – en svensk och internationell utblick”. Mats Johansson, docent i medicinsk etik vid Lunds universitet talade under rubriken ”Att förebygga forskningsfusk, hur är man en god forskare?”. Maria Thuveson, chef för forskningsfinansieringsavdelningen vid Vetenskapsrådet, bidrog med presentationen: ”Etik i forskningsansökningar. Vad krävs? Perspektiv och tankar från en forskningsfinansiär”.

I seminariets andra diskussionsorienterade del kallad ”Fusklabbet” inledde Göran Sandberg, ordförande i nämnden för utredning av vetenskaplig oredlighet vid Lunds universitet, följt av inspel från Katarina Jacobsson, professor i socialt arbete samt Malin Parmar, professor i cellulär neurovetenskap, båda vid Lunds universitet.

Programansvariga samt moderatorer för seminariet var Helena Sandberg ledamot i Sveriges unga akademi, docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet och Nils-Eric Sahlin, ordförande i Expertgruppen för etik vid Vetenskapsrådet, professor i medicinsk etik vid Lunds universitet.

1. Nils-Eric Sahlin 2. Helena Sandberg 3. Katarina Jacobsson och Malin Parmar bidrog med perspektiv från sina respektive forskningsområden 3. Publik (Klicka för förstoring) Foto: Ana Carla Beramendi/Sveriges unga akademi

Mer information

Forskningsfuskets ansikten: Introdukion, abstrakt och reflektioner (broschyr) Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Program och anmälan till Kan vi lita på forskningen?

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm