Akademimöte i Stockholm


I september ägde höstens första akademimöte rum i Stockholm. Kreativa gruppövningar, vetenskapliga presentationer och planering av kommande akademiaktiviteter och inspel genomfördes. Statssekreterare Karin Röding och kansliråd Karin Schmekel vid utbildningsdepartementet gästade akademin under mötet.

1. Gruppövning 2. Statssekreterare Karin Röding 3. Gruppövning (Klicka för förstoring) Foto: Annika Moberg/Sveriges unga akademi

1. Robotforskare Gabriel Skantze och medieforskare Helena Sandberg i gruppövning 2. Vulkanforskare Steffi Burchardt ger en vetenskaplig presentation 3. Rookiewalk, nyinvalda ledamöter får en närmare presentation av akademin under en promenad (Klicka för förstoring) Foto: Annika Moberg/Sveriges unga akademi

Akademimöten

Akademimöten är två dagar långa sammankomster i internatformat. Akademimötena hålls för närvarande fyra gånger per år och mötesplatsen roterar runt om i landet och utomlands för att kunna komma i kontakt med viktiga personer och institutioner i den lokala miljön. På akademimötena sammanträder ledamöterna för att diskutera och fatta beslut om den egna organisationen och verksamheten. Det är också vid dessa tillfällen som nya idéer till aktiviteter kommer upp och tas tillvara, där ledamöterna presenterar sin forskning för varandra, och olika tvärvetenskapliga initiativ äger rum. En huvudpunkt på programmet under akademimötena utgörs av de gäster som deltar för informella samtal. Sveriges unga akademi bjuder in ett brett spektrum av tongivande personer från olika delar i samhället.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm