Sveriges unga akademi 5 år


Sveriges unga akademi 5 år

5 år (pdf)

Vd Anna Sjöström Douagi: Akademins fem första år

2010 klev jag, på något darrande ben, för första gången upp för trapporna till anrika Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) på Frescati. En ny akademi för ett urval av Sveriges bästa unga forskare skulle startas. Syftet var att skapa en tvärvetenskaplig plattform, där nya oväntade idéer skulle få ta form och ges möjlighet att utvecklas, samt att ge unga forskare en röst. Jag fick träffa akademirådet Per Hedenqvist, KVA-ledamoten Kerstin Lidén och den dåvarande ständige sekreteraren, Gunnar Öquist, vilka alla varit djupt involverade i förarbetet. Ragnar Söderbergs stiftelse hade beviljat finansiering till äventyret och jag fick uppdraget att starta den nya akademin. Vilka utmaningar – och vilka möjligheter!

Snart sex år senare är det dags att fira Sveriges unga akademis 5-årsdag och det har varit en fantastisk resa tillsammans med ett antal underbara, kreativa, inspirerande och roliga ledamöter och medarbetare. Vilken lyx! Redan från början fanns ett stort intresse bland de unga forskarna för akademin, något som till vår glädje har fortsatt; idag har vi ca tio sökande till varje plats i akademin. Vårt allra första möte kändes pirrigt; det var spännande och ovant att diskutera över ämnesgränserna. Många förvånade naturvetarminer blev det när vår idéhistoriker föreslog att vi skulle skriva en bok med korta texter på ca 30 sidor per ledamot. Naturvetarna tappade hakan och förklarade att 30 sidor var jättelångt! Men det blev en bok till slut och diskussionerna över ämnesgränserna har sedan dess pågått livligt och gett upphov till många spännande diskussioner och aktiviteter.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm