Sveriges unga akademi år 4


Varför finns Sveriges unga akademi? Vad kan vi bidra med?

År 4 omslag

År 4 (pdf)

Årsberättelse (pdf) Pdf, 5.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Sveriges unga akademi arbetar för att förbättra framtiden kunskaps-Sverige genom att bland annat skapa gränsöverskridande möten och att utmana rådande stereotyper och föreställningar om vad forskning och forskare är, speciellt till den yngre generationen. Genom att samla ett urval av landet ledande unga forskare inom en rad olika vetenskapsområden möjliggör akademin nya typer av möten där forskarna inspirerar varandra och nya vetenskapliga relationer uppstår. Flera ledamöter vittnar om att det lyfter blicken och gör dem till ännu bättre forskare. En filosof kan faktiskt lära sig något av en matematiker.

De samtal som uppstår under våra möten är mycket inspirerande och lärorika. Genom våra aktiviteter och seminarier bjuder vi in alla som vill utsätta sig för oväntade möten och tankar. Därför har vi under året starta ”Akademipodden” som möjliggör för flera att på ett enkelt och underhållande sätt få tal del av forskningsfronten och lyssna på när forskare från olika fält diskuterar aktuella rön eller händelser med varandra. När KVA bildades på 1700- talet nådde man ut i allas hem via kalendern där man årligen publicerade nya vetenskapliga rön i populärvetenskaplig format. Vi hoppas Sveriges unga akademi skall finnas i allas lurar på 2000-talet! Som ett led i vårt arbete att nå ut till den yngre generationen har vi under året gått med i ett globalt initiativ, the Global STEM Alliance, som går ut på att sätta unga människor över hela världen i kontakt med toppforskare via en teknisk plattform som man når till genom ett dataspel. En student i till exempel Pakistan skall kunna prata med och uppmuntras av en forskare i Sveriges unga akademi. Hur coolt är inte det? Det är viktigt med förebilder och akademin är full av dem. Vi skall även arrangera vår populära sommarforskarskola för tredje gången i sommar och utvärderingarn därifrån visar att vi är något viktigt på spåren. En elev säger att det är första gången hon kände att det var ok att känna sig smart, sorgligt men sant. Och en annan säger att han inte visste att en forskare kunde vara så ung, ha familj och dessutom vara rolig. Så vi tror och märker att det finns en viktig roll för oss att fylla.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm