Sveriges unga akademi år 2


Sveriges unga akademis andra år har varit fullt av aktivitet. Fyra akademimöten har hållits, varav det första någonsin utanför landets gränser. I två offentliga workshops har vetenskapens former och genomslag diskuterats. Vi tog initiativet i frågan om rekrytering och karriärgång för unga forskarledare genom att presentera ett förslag till ett hållbart karriärsystem och engagerade landets lärosäten i debatten.

År 2 omslag

År 2 (pdf)

Läs mer (pdf) Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.

I samarbeten med Nobelmuséet och Sällskapet Riksdagsmän och Forskare kapades plattformar för samtal mellan vetenskapssamhället, allmänheten och beslutsfattare. Under året har också våra internationella kontakter ökat, inklusive ett växande samarbete med världens övriga unga akademier. Det intensiva arbetet med den interna organisationen har burit frukt och vi kunde bland annat välkomna den första omgången nya ledamöter. Sveriges unga akademi har snabbt utvecklats till en attraktiv mötesplats för ett urval av landets främsta unga forskare och en efterfrågad samarbetspartner för andra organisationer.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm