Seminarium: Vad är ett vetenskapligt genombrott?


Ta del av seminariet: sammafattning (pdf) Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

En forskning som ger goda förutsättningar för vetenskapliga genombrott — det är vad alla debattörer på den forskningspolitiska arenan efterfrågar.

Vad är ett vetenskapligt genombrott omslag

Sammanfattning (pdf)

Men vad är egentligen ett vetenskapligt genombrott? Och vad kännetecknar de miljöer där dessa genombrott sker? Med avstamp i Thomas Kuhns nyligen 50-årsjubilerande verk The Structure of Scientific Revolution höll Sveriges unga akademi den 15 januari 2013 ett tvärvetenskapligt seminarium om vetenskapliga genombrott på Kungl. Vetenskapsakademien i Stockholm.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm