Remissvar indikatorer

Remissvar angående indikatorer


Remissvar angående regeringsuppdraget till Vetenskapsrådet
”Att justera indikatorerna vetenskaplig produktion och citeringar i modellen för resursfördelning (U2016/02084/F)”

Läs hela remissvaret (2 sidor) Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Sveriges unga akademi anser att det är viktigt att det görs en översyn av indikatorerna vetenskaplig produktion och citeringar i modellen för resursfördelning. I enlighet med Vetenskapsrådets inställning tycker vi att det är viktigt att det tas fram en transparent och långsiktig modell som främjar högkvalitativ forskning. Vi håller här med Vetenskapsrådet om att bibliometri endast ger en förenklad jämförelse och att bibliometri bör kompletteras med en peer-review process i ett långsiktigt perspektiv. Det är dock viktigt att denna process tas fram utan att öka merarbetet för forskarna. Läs hela remissvaret med kommentarer till rekommendationerna här Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster..

Mer information

Vetenskapsrådets regeringsuppdrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm