Remissvar indikatorer

Remissvar angående indikatorer

2016-10-06

Remissvar angående regeringsuppdraget till Vetenskapsrådet
”Att justera indikatorerna vetenskaplig produktion och citeringar i modellen för resursfördelning (U2016/02084/F)”

Läs hela remissvaret (2 sidor)PDF

Sveriges unga akademi anser att det är viktigt att det görs en översyn av indikatorerna vetenskaplig produktion och citeringar i modellen för resursfördelning. I enlighet med Vetenskapsrådets inställning tycker vi att det är viktigt att det tas fram en transparent och långsiktig modell som främjar högkvalitativ forskning. Vi håller här med Vetenskapsrådet om att bibliometri endast ger en förenklad jämförelse och att bibliometri bör kompletteras med en peer-review process i ett långsiktigt perspektiv. Det är dock viktigt att denna process tas fram utan att öka merarbetet för forskarna. Läs hela remissvaret med kommentarer till rekommendationerna härPDF.

Mer information

Vetenskapsrådets regeringsuppdraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sveriges unga akademi
c/o Kungl. Vetenskapsakademien
Box 50005
SE 104 05 Stockholm

+ 46 (0)8 673 95 00
info@sverigesungaakademi.se

Facebook länk
Twitter länk