Undertecknar för Sveriges unga akademi: Camilla Svensson (ordf.), Marie Wiberg (forskningspolitisk talesperson), Kristian Pietras (vice ordf.), Staffan Lindberg, Magnus Jonsson, Mia Phillipson, Martin Leijnse och Maria Tenje.

Regeringens forskningsproposition stannar vid intentioner


Läs repliken på DN Debatt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I en replik på DN Debatt lyfter Sveriges unga akademi problem med den nya forskningspropositionen och möjliga lösningar till dessa. Problemen gäller basanslagen, de fria projektbidragen, fokus på strategisk styrning, jämställdhet och mobilitet. Regeringens forskningsproposition innehåller goda ansatser till satsningar på långsiktig och fri forskning. Tyvärr stannar det vid intentioner och istället riskerar Sverige att tappa som forskningsnation anser akademin.

Propositionen har ett oroväckande fokus på strategiskt riktade satsningar för att möta samhällets behov, vilket brukar leda till kortsiktighet och ökad styrning av forskningen. Regeringen blundar för att riktade satsningar mot dagens utmaningar inte skulle kunna genomföras utan kunskap framtagen av gårdagens fria grundforskning. Sveriges unga akademi vill lyfta fram fem problem med propositionen samt lämpliga lösningar till dessa. Läs repliken här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Minister Helene Hellmark Knutsson bemötte akademins replik i sin slutkommentar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på DN Debatt. Även andra lyfte akademins synpunkter, till exempel Ragnar Söderbergs stiftelses vd Kjell Blückert på debatt i Tidningen Curie Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., och Forska!Sverige i sin rapport Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Repliken undertecknades för Sveriges unga akademi av:

Camilla Svensson, docent i farmakologi, Karolinska Institutet, ordförande i Sveriges unga akademi
Marie Wiberg, professor i statistik, Umeå universitet, forskningspolitisk talesperson Sveriges unga akademi
Kristian Pietras, professor i molekylär medicin, Lunds universitet, vice ordförande Sveriges unga akademi
Staffan I. Lindberg, professor i statsvetenskap & föreståndare för Varieties of Democracy institutet, Göteborgs universitet, ledamot i Sveriges unga akademi
Magnus Jonsson, docent i organisk elektronik, Linköpings universitet, ledamot i Sveriges unga akademi
Mia Phillipson, professor i fysiologi, Uppsala universitet, ledamot i Sveriges unga akademi
Martin Leijnse, docent i fysik, Lunds universitet, ledamot i Sveriges unga akademi
Maria Tenje, docent i teknisk fysik, Uppsala universitet, ledamot i Sveriges unga akademi

Mer information

Läs akademins inspel till forskningspropositionen

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm