Speed dating-session: i förgrunden Gunnel Gustafsson, direktör för Nordforsk, Marie Wiberg och Alexandre Antonelli. Foto: Annika Moberg/Sveriges unga akademi

Akademimöte i Oslo


I november åkte akademin till Oslo för höstens andra akademimöte. Unga forskare från Norge, Danmark och Finland medverkade på mötet som initierats av NordForsk och Sveriges unga akademi. Kreativa gruppövningar, vetenskapliga presentationer och planering av kommande akademiaktiviteter och inspel genomfördes. Nordforsks direktör Gunnel Gustafsson och Curt Rice, rektor vid Høgskolen i Oslo og Akershus gästade akademin under mötet.

1. Ordförande Camilla Svensson hälsar välkomna. 2. Anders Schomacker presenterade Akademiet for yngre forskere med säte i Norge 3. I förgrunden: Ana Beramendi, tf. vd Sveriges unga akademi och Gunnel Gustafsson, direktör för Nordforsk. (Klicka för förstoring) Foto: Anna Kjellström och Annika Moberg/Sveriges unga akademi

1. Kristian Pietras, vice ordf, och Helena Filipsson instruerar de nordiska unga akademiledamöterna inför tvärvetenskaplig speed dating. 2. Sveriges unga akademis tidigare vd Anna Sjöström Douagi berättar om hur idén föddes om ett nordiskt möte för unga akademier. 3. Birgitte Kornum presenterar Det unge akademi med säte i Danmark. (Klicka för förstoring) Foto: Anna Kjellström och Annika Moberg/Sveriges unga akademi

1. Curt Rice, rektor vid Høgskolen i Oslo og Akershus berättade om jämställdhetsarbetet som bedrivs vid lärosätet. 2. Den finska unga forskaren Marjo Saastamoinen berättar om sin forskning och det finska forskningssystemet. 3. Jenny Larsson berättade om sin forskning inom språkhistoria. (Klicka för förstoring) Foto: Anna Kjellström och Annika Moberg/Sveriges unga akademi

Akademimöten

Akademimöten är två dagar långa sammankomster i internatformat. Akademimötena hålls för närvarande fyra gånger per år och mötesplatsen roterar runt om i landet och utomlands för att kunna komma i kontakt med viktiga personer och institutioner i den lokala miljön. På akademimötena sammanträder ledamöterna för att diskutera och fatta beslut om den egna organisationen och verksamheten. Det är också vid dessa tillfällen som nya idéer till aktiviteter kommer upp och tas tillvara, där ledamöterna presenterar sin forskning för varandra, och olika tvärvetenskapliga initiativ äger rum. En huvudpunkt på programmet under akademimötena utgörs av de gäster som deltar för informella samtal. Sveriges unga akademi bjuder in ett brett spektrum av tongivande personer från olika delar i samhället.

Mer information

NordForsk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Akademiet for yngre forskere Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det unge akademi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fler bilder från mötet (Google foto) Länk till annan webbplats.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm