Moderatorer: Jonas Olofsson, lektor i psykologi, Stockholms universitet och ledamot i Sveriges unga akademi, och Torun Lindholm, professor i psykologi vid Stockholms universitet och ledamot i Vetenskapsrådets expertgrupp för etik Foto: Annika Moberg/Sveriges unga akademi

Seminarium: Kan vi lita på forskningen? – Om tillförlitlighet och reproducerbarhet 


Seminariet ”Kan vi lita på forskningen?” var det andra i en serie om fyra seminarier om etik inom forskning. Det ägde rum den 17 november på Kungl. Vetenskapsakademien i Stockholm. Seminarieserien ”Den gode forskaren” är ett samarbete mellan Sveriges unga akademi och Vetenskapsrådets expertgrupp för etik. ”Kan vi lita på forskningen?” filmades och finns tillgängligt (nedan).

Introduktion av Jonas Olofsson, lektor i psykologi, Stockholms universitet och ledamot i Sveriges unga akademi, och Torun Lindholm, professor i psykologi vid Stockholms universitet och ledamot i Vetenskapsrådets expertgrupp för etik.

Öppna och dolda data – konsekvenser för forskning och hälsa
Gustav Nilsonne, forskare i neurovetenskap vid Stockholms universitet

Statistiskt signifikanta resultat = bra forskning?
Marie Wiberg, professor i statistik vid Umeå universitet och ledamot i Sveriges unga akademi

Vadslagning om replikationer
Anna Dreber, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och ledamot i Sveriges unga akademi

Hur kan vi göra forskningen mer tillförlitlig?
Panelsamtal med föredragshållarna samt Lars Kloo, professor i tillämpad kemi vid KTH och huvudsekreterare för ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap vid Vetenskapsrådet. Moderatorer: Jonas Olofsson och Torun Lindholm

Mer information

Program

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm