Om forskningsetik 3(4): När blir forskning oetisk ur ett demokratiperspektiv?


Dag: fredag 10 februari
Tid: kl. 13.00–16.00
Plats: Dragonen, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Arrangör: Sveriges unga akademi och Vetenskapsrådets expertgrupp för etik i samarbete med Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet
Seminariet är kostnadsfritt. Kaffe och förfriskningar ingår.
Anmälan (nedan) är obligatorisk.
Ladda ned och sprid en poster om seminariet (a3 pdf) Pdf, 564.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Twitter: @Ungaakademin #foetik
Seminariet filmas.

Tidigare delar i seminarieserien:
Etikseminarium 1(4) i Lund 29 sep: Forskningsfuskets ansikten
Etikseminarium 2(4) i Stockholm 17 nov: Kan vi lita på forskningen?

Tre trender utmanar till etiska överväganden idag för forskare i ett demokratiskt samhälle. För det första är demokratin, yttrandefriheten och den akademiska friheten under stark press idag på många håll i världen. För det andra så investerar djupt odemokratiska länder stort i forskning och söker samarbeten med etablerade universitet i demokratier. Slutligen så återfinns auktoritära tendenser som vill påverka forskningen också i Sverige. Varmt välkommen till del tre i serien om forskningsetik där vi tar oss an dessa mycket aktuella frågor!

Medverkande etikseminariet

Staffan I. Lindberg, Torun Lindholm, Peter Esaiasson, Sharon Rider, Maria Stern och Nils-Eric Sahlin. Foto: Markus Marcetic/SUA (Lindberg), Malin Strandvik (Lindholm), Peter Gustavsson (Rider), Johan Wingborg (Stern)

Program (ladda ned pdf Pdf, 752.8 kB, öppnas i nytt fönster.)

13.00–13.15 Välkomna! Introduktion
Staffan I. Lindberg, professor vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet och ledamot i Sveriges unga akademi, och Torun Lindholm, professor i psykologi vid Stockholms universitet och ledamot i Vetenskapsrådets expertgrupp för etik

13.15–13.30 Sanningssökandet är viktigare än vaga demokratibekännelser 6.90 dagar i veckan
Peter Esaiasson, professor vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet

13.30–13.45 Finns det plats för den opartiske forskaren i dagens universitet? Etik och expertis i vetenskap
Sharon Rider, professor i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet

13.45–14.15 Frågor från publiken och diskussion
Moderatorer: Staffan I. Lindberg och Torun Lindholm

14.15–14.45 Kaffe och förfriskningar med tilltugg

14.45–15.15 Forskning för fred och utveckling: etiska och politiska dilemman
Maria Stern, professor i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet

15.15–15.55 Panel
Panelsamtal med våra talare samt Nils-Eric Sahlin, ordförande för Vetenskapsrådets expertgrupp för etik, professor i medicinsk etik, Lunds universitet. Moderatorer: Staffan Lindberg och Torun Lindholm

16.00 Slut

Anmälan

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm