Palle Dahlstedt i samtal med deltagare i MusikJakten på Nobelmuseet. Foto: Anna Sjöström Douagi

Slutkonferens för Nobelmuseets Forskarhjälpen lett av Palle Dahlstedt


Under ett år har SUA-ledamot Palle Dahlstedt, professor i konst och teknologi, i ett samarbete med Nobelmuseet lett ”Forskarhjälpen: MusikJakten” där 700 högstadieungdomar hjälpt till med ett forskningsprojekt. MusikJakten innefattade också en postertävling med publik omröstning på museets webbplats. Under Nobelveckan den 8 december hade projektet slutkonferens på Nobelmuseet.

I MusikJakten har elever successivt utvecklat musik av olika slag med hjälp av programvara byggd på evolutionära algoritmer i syfte att hjälpa forskarna att åskådliggöra hur kreativa processer fungerar. De evolutionära verktygen som använts bygger på Palle Dahlstedts forskning, här i en särskild version utvecklad i samarbete med Peter Ljungstrand, studioledare för Interaktiva Institutet. I förlängningen påverkar projektet hur framtida teknik kan komma att förbättras och utvecklas inom forskningsfältet människa-datorinteraktion. Eleverna har också analyserat det musikaliska resultatet och hur det förhåller sig till faktorer som musikalisk bakgrund och musikaliska preferenser hos den elev som skapat musiken.

- Resultatet vi får ut av arbetet kan sedan ligga till grund för att utveckla framtidens smarta musikaliska verktyg, som i sin tur kan hjälpa musiker att komponera ny musik, säger Palle Dahlstedt, som själv också är musiker.

Postertävling

Elsa Folkesson, Eva Nordman och Felicia Nyholm-Flatow från Ekdalaskolan i Mölnlycke vann priset för bästa poster i Forskarhjälpen: Musikjakten (se bild). Nästan 2 600 röster fördelades mellan 19 affischer och en jury valde därefter ut den bästa postern av de tre som låg i topp. I juryn ingick Maria Gunther, vetenskapsjournalist DN, Jörn Spolander, redaktör för Forskning och Framsteg och Eva Funck Beskow, programledare SVT.

Bakgrund Forskarhjälpen

Målet med Forskarhjälpen är att låta högstadieelever och lärare få möjlighet att medverka i och uppleva ett forskningsprojekt på nära håll och undersöka frågor som: Vad är forskning? Hur forskar man? Och är det verkligen kul att forska? Genom att vara med i Forskarhjälpen fick eleverna chans att:

  • Medverka i ett riktigt forskningsprojekt
  • Generera musik med hjälp av tillhandahållen programvara och interaktiva tekniker inspirerade av evolutionsbiologi
  • Hjälpa till att analysera musikgenereringen med fokus på vissa frågeställningar
  • Bidra till förståelsen för hur kreativa processer fungerar
  • Föra labprotokoll
  • Presentera sina resultat i form av en vetenskaplig poster

Bilder

Palle Dahlstedt med deltagare i Forskarhjälpen: MusikJakten (Klicka för förstoring) Foto: Anna Sjöström Douagi

Mer information

Nobelmuseet: Forskarhjälpen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm