FWIS symboler

Stort intresse för ”L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset med stöd av Sveriges unga akademi”


För att lyfta fram fler lovande kvinnor inom forskning lanserades 2015 L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset i Sverige. Priset belönar två framstående kvinnor inom forskning för sina meriter samt utveckling mot självständighet med syftet att uppmuntra en fortsatt forskarkarriär. Priset har rönt stort intresse bland kvinnor inom forskning i Sverige och ett stort antal ansökningar inkom under utlysningsperioden.

Juryns arbetar med att utvärdera samtliga ansökningar och pristagarna offentliggörs i samband med prisutdelningen den 6 mars 2017. Det första FWIS-priset i Sverige delades ut av forskningsminister Helene Hellmark Knutsson den 7 mars 2016 i anslutning till Internationella kvinnodagen. Pristagare var Annica Black-Schaffer, docent i kondenserade materiens fysik vid Uppsala universitet, och Kristiina Tammimies, forskare i neuropsykiatri vid Karolinska Institutet.

Kristiina Tammimies och Annica Black-Schaffer Foto: Fredrik Persson

Pristagare 2016 Kristiina Tammimies och Annica Black-Schaffer Foto: Fredrik Persson

Juryn i L’Oréal-Unesco ‘For Women in Science’-priset i Sverige

Sara Snogerup Linse, ordförande, professor i kemi vid Lunds universitet
Beatrice Fahlkvist, Scientific and Regulatory Affairs Manager, L'Oréal Sverige AB
Jens Hjerling Leffler, ledamot Sveriges unga akademi, forskare i neurovetenskap vid Karolinska Institutet
Kirsten Kraiberg Knudsen, ledamot Sveriges unga akademi, docent i astronomi vid Chalmers
Mia Phillipson, ledamot Sveriges unga akademi, professor i fysiologi vid Uppsala universitet
Maria Tenje, ledamot Sveriges unga akademi, docent i mikrosystemteknik vid Uppsala universitet, FWIS-pristagare Danmark 2009

L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset med stöd av Sveriges unga akademi är ett samarbete mellan L’Oréal Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Svenska Unescorådet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Sveriges unga akademi.

Bakgrund: The world needs science, science needs women!

Initiativet till For Women in Science (FWIS) togs 1998 av Fondation L'Oréal i Frankrike, och Uncesco, FN:s organ för utbildning, vetenskap och kultur, för att stödja och uppmärksamma framstående kvinnor inom forskning. Ett ytterligare motiv för FWIS är att öka andelen kvinnor inom forskning, och att identifiera och lyfta fram kvinnliga förebilder. Fler kvinnor inom forskning ska ges möjlighet att nå ledande positioner, som deras manliga motsvarigheter får, så att kommande generationer ges förebilder som kan inspirera dem att bli forskare.

FWIS-programmet

Varje år delas det ut fem L'Oréal-UNESCO Awards, ett per kontinent, vid en ceremoni i Paris. Det utses också 15 Fellowships; ”International Rising Talents”, vilka ges till juniora forskande kvinnor från hela världen. Två kvinnor som fått L'Oréal-UNESCO Award har senare också fått Nobelpris: Elizabeth Blackburn, i fysiologi eller medicin 2009, och Ada Yonath, i kemi 2009.

FWIS-programmet omfattar också reginonala och nationella fellowships och det är det nationella priset som lanserats i Sverige i ett samarbete mellan L'Oréal Sverige, Svenska Unesco-rådet och Sveriges unga akademi. I Danmark finns FWIS etablerat sedan 2007 och i Finland sedan 2006. Sveriges unga akademis ledamot Maria Tenje fick den danska utmärkelsen 2009.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm