Seminarium: Forskningsfuskets ansikten


Forskningsfuskets ansikten var det första i en serie om fyra seminarier om etik inom forskning. Seminarieserien Den gode forskaren är ett samarbete mellan Sveriges unga akademi och Expertgruppen för etik vid Vetenskapsrådet.

Forskningsfuskets ansikten broschyr

Broschyr (pdf)

Under seminariet som ägde rum i Lund den 29 september 2016 diskuterades och problematiserades forskningsfuskets många uttryck som grund för ett samtal om hur vi bättre förebygger forskningsfusk i vardagen. Viktiga frågor som seminariet lyfte är: Vad är vetenskaplig redlighet? Var finns frestelserna till att ta genvägar i forskningen? Hur förhindrar vi att fusk och oredlighet sker? Hur skapar vi ett klimat där vi alla tar ansvar för att forskningsfusk inte sker? Ta del av abstrakt och reflektioner från ”Forskningsfuskets ansikten” i broschyren.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm