FWIS symbol

Prisutdelning L'Oréal-Uneso For Women in Science-priset med stöd av Sveriges unga akademi

2017-03-06

Dag: måndag 6 mars
Endast på inbjudan

Priset delas ut av Sveriges unga akademi, L'Oréal Sverige och Svenska Unesco-rådet. Det belönar två framstående kvinnor inom forskning för sina meriter samt utveckling mot självständighet med syftet att uppmuntra en fortsatt forskarkarriär. Priset har rönt stort intresse bland kvinnor inom forskning i Sverige och ett stort antal ansökningar inkom under utlysningsperioden.

Mer information

L'Oréal-Unesco For Women in Science-priset med stöd av Sveriges unga akademi

Sveriges unga akademi
c/o Kungl. Vetenskapsakademien
Box 50005
SE 104 05 Stockholm

+ 46 (0)8 673 95 00
info@sverigesungaakademi.se

Facebook länk
Twitter länk