Staffan I. Lindberg och Torun Lindholm

Seminarium: När blir forskning oetisk ur ett demokratiperspektiv?


Den tredje delen i seminarieserien om forskningsetik arrangerades på Statsvetenskapiga institutionen vid Göteborgs universitet den 10 februari. Den här gången bidrog perspektiv från teoretisk filosofi, statsvetenskap och freds- och utvecklingsforskning i den fortsatta diskussionen om forskningsetiska frågor. 

Seminarieserien ”Den gode forskaren” är ett samarbete mellan Sveriges unga akademi och Expertgruppen för etik vid Vetenskapsrådet. Den tredje delen i serien arrangerades i samarbete med Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Den fjärde och sista delen i serien ”Vetenskapen och ansvaret för det möjliga” äger rum i Umeå den 15 maj.

Se seminariet i efterhand

Välkomna! Introduktion
Staffan I. Lindberg, professor vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet och ledamot i Sveriges unga akademi, och Torun Lindholm, professor i psykologi vid Stockholms universitet och ledamot i Vetenskapsrådets expertgrupp för etik

”Sanningssökandet är viktigare än vaga demokratibekännelser 6.90 dagar i veckan”
Peter Esaiasson, professor vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet

”Finns det plats för den opartiske forskaren i dagens universitet? Etik och expertis i vetenskap”
Sharon Rider, professor i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet

Frågor från publiken och diskussion
Moderatorer: Staffan I. Lindberg och Torun Lindholm

Forskning för fred och utveckling: etiska och politiska dilemman
Maria Stern, professor i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet

Panelsamtal med våra talare samt Nils-Eric Sahlin, ordförande för Vetenskapsrådets expertgrupp för etik, professor i medicinsk etik, Lunds universitet. Moderatorer: Staffan Lindberg och Torun Lindholm

Mer information

Del 1 i seminarieserien: Forskningsfuskets ansikten

Del 2 i seminarieserien: Kan vi lita på forskningen? – Om tillförlitlighet och reproducerbarhet

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm