Remissvar

Remissvar angående regeringsuppdraget till Vinnova

2017-04-28

Sverige är av tradition en kunskapsnation med en starkt innovationsdriven ekonomi. Sveriges unga akademi anser därför att samverkan mellan våra lärosäten och samhället i stort är något självklart, viktigt och positivt. I sitt remissvarPDF på rapporten "Metoder och kriterier för bedömning av prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle" (N2017/00055/IFK) pekar dock akademin på flera direkta brister i rapporten som gör den olämplig som grund för en modell för bedömning av samverkan och fördelning av basanslaget.

Läs remissvaret (3 sidor)PDF

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm

+ 46 (0)8 673 95 00
info@sverigesungaakademi.se

Facebook länk
Twitter länk