Aryo Makko

Pro Futura Scientia Fellow vid Swedish Collegium for Advanced Study och professor i historia vid Stockholms universitet

Ledamotsperiod 2017–2022

Min forskning är inriktad på 1800- och 1900-talens internationella historia med särskilt fokus på imperialismen och kalla kriget. Jag håller på att avsluta arbetet med ett bokmanus om hur de Förenade Konungarikena Sverige och Norge deltog i den nya imperialismen under perioden 1875–1914.

Från och med sommaren 2017 studerar jag i mitt nya projekt Neutrality and the Kremlin: A Transnational History relationerna mellan Europas neutrala stater och Sovjetunionen under kalla krigets senare fas på basis av källor från sex (och kanske fler) länder. Neutraliteten har på grund av Rysslands offensiva utrikespolitik under senare år blivit mycket omdiskuterad både i Sverige och internationellt, inte minst i samband med Ukrainakrisen. Projektets syfte är att fördjupa våra kunskaper i ämnet samt att erbjuda dagens beslutsfattare historisk expertis om hur deras föregångare i neutrala länder och i Moskva såg på och hanterade olika typer av neutralitetspolitik. Jag intresserar mig också för nationalism, migration och diaspora hos olika minoritetsgrupper från mellanöstern.

BILDER

1. Foto: Anders Ståhlberg 2. Aryo leder en grupp under akademins sommarforskarskola. Foto: Sveriges unga akademi (Klicka för större bilder)

Aryo Makko Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

(Klicka för högupplöst porträtt, öppnas i nytt fönster) Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

KORTA FAKTA

Född: 1979
Familj: Fru Rimrama, byggnadsingenjör, och två barn, Leo (född 2014) och Alexander (född 2017).
Intressen: Familjen, böcker, resor, politik samt tysk öl och Bayern München (de två sistnämnda hör på sätt och vis ihop).
Övrigt: Försöker för närvarande att lära mig ryska.

”Att vara ledamot i Sveriges unga akademi ger unga forskare en unik möjlighet att vara med och forma framtidens samhälle. Jag vill verka för att stärka de humanistiska ämnenas ställning. De är särskilt viktiga i en tid av ideologisk och politisk polarisering. Jag vill också engagera mig för tydligare karriärvägar för unga forskare.”

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm