Sveriges unga akademi år 6


Omslag Sveriges unga akademi år 6

År 6 (pdf)

Ordförande Camilla Svensson om akademins 6e år

Flera av årets aktiviteter är grundade i händelser i omvärlden som hotar att påverka vetenskapens plats i samhället och allmänhetens förtroende för forskningen. Tillsammans med expertgruppen för etik vid Vetenskapsrådet har vi arrangerat serien ”Den gode forskaren”. Vid fyra seminarier har vi belyst olika aspekter på etik inom forskningen, till exempel var frestelserna att ta genvägar i forskningen finns och hur vi bättre förebygger forskningsfusk i vardagen. På Vetenskapsfestivalen i Göteborg diskuterade vi hur forskares tankesätt och metoder kan fungera som motgift mot faktaresistens och alternativa fakta. Självklart deltog vi i ”March for Science”. Det är vårt ansvar att förmedla värdet av forskning och vetenskap och att främja användandet av evidensbaserad kunskap på alla nivåer. Jag är stolt över att Sveriges unga akademi redan jobbar aktivt på denna front! Under det gångna året har vi till exempel spelat vetenskapsspelet Expedition Mundus med skolelever och odlat kontaktytan mellan ledamöter och politiker i vårt nätverksprogram som genomfördes för den fjärde gången i samarbete med Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (RIFO).

Akademins sjätte år blev på många sätt ett speciellt år; de första 22 ledamöterna har lämnat akademin så det var första året då ingen nuvarande ledamot har varit med från start, och vi har tackat Anna Sjöström Douagi för det fantastiska jobb hon har gjort som Sveriges unga akademis första VD, och tillsatt en ny VD. Jag var lite nervös i början av mitt år som ordförande, förändringar har en förmåga att väcka oro. Det tog dock inte lång tid innan jag insåg att akademin står på stadiga ben. Framöver kommer ungefär samma antal ledamöter som väljs in i akademin att avsluta sina uppdrag. Flödet av ledamöter kommer att bidra till att motorn i vår verksamhet kontinuerligt servas och att det som känns viktigt och tidsaktuellt för akademin prioriteras. Under året som gått har akademimötena varit lika konstruktiva och inspirerande som tidigare år och aktiviteterna har fallit väl ut tack vare engagerade ledamöter och ett välsmort sekretariat. Med en stabil grund blir förändring ett sätt att skapa utrymme för det nya – Sveriges unga akademi har en god chans att förbli evigt ung.

Camilla Svensson, ordförande 2016–2017

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm