Akademimöte på KTH, april 2017. Foto: Sveriges unga akademi

Akademimöte i Uppsala


Den 26–27 september arrangeras höstens första akademimöte, denna gång i Uppsala.

Akademimöten är i kärnan i akademins verksamhet och innebär två dagar långa sammankomster i internatformat. Akademimötena hålls fyra till fem gånger per år och mötesplatsen roterar runt om i landet och utomlands för att kunna komma i kontakt med viktiga personer och institutioner i den lokala miljön. På akademimötena sammanträder ledamöterna för att diskutera och fatta beslut om den egna organisationen och verksamheten. Det är också vid dessa tillfällen som nya idéer till aktiviteter kommer upp och tas tillvara, där ledamöterna presenterar sin forskning för varandra, och olika tvärvetenskapliga initiativ äger rum.

1. Katarina Bjelke Foto: Mikael Wallerstedt 2. Agneta Bladh 3. Patrik Hadenius

Gäster

Sveriges unga akademi välkomnar Katarina Bjelke, universitetsdirektör, Uppsala Universitet och ledamot i Sveriges unga akademis stiftelsestyrelse, Agneta Bladh, ordförande i Vetenskapsrådets styrelse och regeringens utredare av ökad internationalisering inom högre utbildning och forskning, samt Patrik Hadenius, chefredaktör för Forskning & Framsteg, till septembermötet i Uppsala.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm