Panelsamtal STRUT-utredningen Foto: Sveriges unga akademi

Kristian Pietras, Kerstin Sahlin och Lars Hultman. Foto: Sveriges unga akademi

Sveriges unga akademi i panelsamtal om STRUT-utredningen


En preliminär version av Styr- och resursutredningen (STRUT) presenterades vid årsskiftet. När den diskuterades med utredaren Pam Fredman på Vetenskapsrådet den 6 februari deltog akademins ordförande Kristian Pietras i panelsamtalet. Kristian Pietras poängterade att kvalitet måste vara drivande vid fördelningen av basanslag för både utbildning och forskning.

Ordf. Kristian Pietras Foto: Sveriges unga akademi

Ordf. Kristian Pietras Foto: Sveriges unga akademi

På efterfrågan publiceras här akademins initiala respons på utredningen som ordförande Kristian Pietras redogjorde för i panelsamtalet. Tre huvudpunkter i akademins kommentar är att resurstilldelning ska vara kvalitetsdrivande, det vill säga konkurrensutsatta basanslag; att den ska skapa förutsättningar, men inte styra över innehållet; samt att tydliga och transparenta karriärvägar är nyckeln till den jämställdhet, mobilitet och diversifiering som eftersöks.

Om utredningen

Regeringen beslutade den 27 april 2017 att tillsätta utredningen Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten, dir 2017:46. Till särskild utredare utsågs Pam Fredman. Utredaren ska göra en samlad översyn av universitetens och högskolornas styrning, inklusive resurstilldelning. Utredaren ska lämna förslag för styrningen för de statliga lärosätena senast den 3 december 2018.

Den 6 februari presenterades en preliminär version av utredningen vid ett panelsamtal på Vetenskapsrådet. Medverkande panellister var Kristian Pietras, akademins ordförande, Kerstin Sahlin, huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap vid Vetenskapsrådet, samt Lars Hultman, vd för Stiftelsen för strategisk forskning (SSF). Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström modererade panelen. Pam Fredman inhämtar nu synpunkter på utredningen i en dialogrunda med olika intressenter.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm