For Women in Science 2017

Julia Uddén, minister Helene Hellmark Knutsson och Kirsten Leistner vid firandet av For Women in Science 2017. Foto: Emma Burendahl

Lovande unga kvinnor inom naturvetenskap och teknik prisas den 7 mars


Dagen före internationella kvinnodagen sker prisutdelningen av L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset med stöd av Sveriges unga akademi. Pristagarna presenteras vid en ceremoni i Bankhallen i Stockholm och priset delas ut av Helene Hellmark-Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Priset ges till två nyligen disputerade kvinnor som bedöms ha stor potential att bli självständiga och framstående forskare inom naturvetenskap, medicin, teknik eller matematik. Syftet med priset är tvåfaldigt: dels att uppmuntra pristagarna till en fortsatt forskarkarriär och dels att lyfta fram pristagarna som förebilder för yngre generationer. Prissumman är 150 000 kr vardera och pristagarna erbjuds också ett ettårigt mentorskapsprogram i Sveriges unga akademis regi.

Bakom For Women in Science-priset står L'Oréals internationella forskningsstiftelse, Svenska Unesco-rådet och Sveriges unga akademi. Priset ges till två forskare som är verksamma vid svenska lärosäten. Det svenska priset är en del i det globala samarbete mellan L’Oreals forskningsstiftelse och Unesco där motsvarande pris delas ut i länder runt hela världen.

Vid prisutdelningen den 7 mars hålls ett panelsamtal där Astrid Söderbergh Widding (rektor Stockholms universitet), Fredrik Bondestam (expert vid Nationella sekretariatet för genusforskning) och Maria Tenje (vice ordförande Sveriges unga akademi) diskuterar hur de strukturer och stereotyper som håller tillbaks kvinnor inom forskningen kan brytas och ett jämställdhet vid lärosäten kan främjas. Moderator Gabriella Ahlström. 

Jämställdhet inom forskning i siffror

2016 hade Sverige ca 60 % kvinnor bland studenterna vid de svenska lärosätena, men endast 27 % kvinnliga professorer. Inom natur- och teknikvetenskaperna är andelen kvinnliga professorer enbart 16 % resp. 15 %. (Källa: UKÄ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.). Av 622 naturvetenskapliga Nobelpris har 18 delats ut till kvinnor: 12 inom medicin, 2 inom fysik och 4 inom kemi. Två av dessa har först fått The For Women in Science Award.

Emmanuelle Charpentier

Emmanuelle Charpentier, mottagare av L'Oréal-UNESCO For Women in Science Award 2016.

20-årsjubilieum för det internationella For Women in Science Award

Den 20–23 mars uppmärksammas 20-årsjubileet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. av det internationella L’Oréal-UNESCO For Women in Science Award i samband med att priset delas ut på UNESCO:s högkvarter. Varje år utdelas fem L'Oréal-UNESCO Awards, för fem olika världsregioner, vid en ceremoni i Paris. Det utses också 15 Fellowships, International Rising Talents, vilka ges till juniora kvinnor inom forskning från hela världen. Två kvinnor som fått L'Oréal-UNESCO Award har senare också fått Nobelpris: Elizabeth Blackburn, i fysiologi eller medicin 2009, och Ada Yonath, i kemi 2009.

Initiativet till For Women in Science (FWIS) togs 1998 av Fondation L'Oréal, Frankrike, och Uncesco, FN:s organ för utbildning, vetenskap och kultur, för att stödja och uppmärksamma framstående kvinnor inom forskning. Ett ytterligare motiv för FWIS är att öka andelen kvinnor inom forskning, och att identifiera och lyfta fram kvinnliga förebilder. Fler kvinnor inom forskning ska ges möjlighet att nå ledande positioner, som deras manliga motsvarigheter får, så att kommande generationer ges förebilder som kan inspirera dem att bli forskare.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm