Marianne Liebi, Ruth Pöttgen Foto: Emma Burendahl

Marianne Liebi och Ruth Pöttgen, L'Oréal-Unesco For Women in Science-pristagare 2018. Foto: Emma Burendahl

Pressmeddelande: L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset med stöd av Sveriges unga akademi 2018


L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset delas ut för tredje gången i Sverige. Prisets syfte är att uppmärksamma och belöna kvinnor som visat stor potential inom naturvetenskap och teknik, och samtidigt erbjuda positiva kvinnliga förebilder. Forskarna Marianne Liebi, Chalmers tekniska högskola, och Ruth Pöttgen, Lunds universitet, får L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset med stöd av Sveriges unga akademi 2018.

Marianne Liebi, Helene Hellmark Knutsson, Ruth Pöttgen Foto: Emma Burendah

Marianne Liebi, ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson och Ruth Pöttgen vid prisceremonin den 7 mars. Foto: Emma Burendahl

Marianne Liebi får priset ”för konstruktivt användande av avancerade avbildningsmetoder för biomaterial med mål att förstå kopplingen mellan molekylära och mekaniska egenskaper”. Marianne Liebi använder kraftfull röntgenteknik för att studera hur till exempel benvävnadens minsta byggstenar, kollagenfibriller, ser ut och är organiserade. Målet är att utveckla ett biomimetiskt material, där naturens egna designprinciper efterliknas och tillämpas för att utveckla artificiell benvävnad och brosk.

– Det är viktigt att visa att inom forskning spelar det ingen roll var du kommer från eller vem du är – det som betyder något är passion och engagemang. I bästa fall kommer den här typen av utmärkelse inte behövas i framtiden, den skulle riktas till alla unga forskare. Det skulle inte spela någon roll vem du var, säger Marianne Liebi.

Ruth Pöttgen får priset ”för experimentellt utforskande av universums mörka materia”. I sina studier av mörk materia rör sig Ruth Pöttgen i gränslandet mellan partikelfysik, astrofysik och kosmologi. I sin forskning söker hon svar på den sekelgamla frågan om vad mörk materia består av. Nydanande metoder ger henne möjlighet att söka efter de partiklar som tros utgöra den mörka materian i det massområde inuti atomer där vi även finner den vanliga materiens byggstenar – kvarkar och elektroner.

– Det är mycket viktigt att öka medvetenheten, och det här priset är ett bra sätt. Det är också viktigt att uppmärksamma den otroliga potential som går förlorad, att vi behöver göra forskarkarriären mer attraktiv för vetenskapens skull. Vi behöver göra en insats för att behålla framstående kvinnor i forskarvärlden, säger Ruth Pöttgen.

Priset delas ut av ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, onsdag den 7 mars – dagen före den internationella kvinnodagen.

Pristagarna utses genom en gedigen granskningsprocess av en jury bestående av ledamöter i Sveriges unga akademi, samt Scientific & Regulatory Affairs Manager L’Oréal Sverige, ledd av samma ordförande som Nobelkommittén för kemi.

– Priset är ett bra tillfälle att uppmärksamma kvinnor inom ämnen som naturvetenskap, medicin och teknik. Det är roligt att se så många unga och lovande kvinnor inom dessa ämnen. Bra förebilder leder förhoppningsvis både till att fler tjejer väljer att fortsätta att forska inom dessa ämnen och att framgångsrika kvinnor synliggörs, säger juryns ordförande Sara Linse.

Jämställdhet inom forskning i siffror

2016 var ca 60 procent av studenterna vid svenska lärosätena kvinnor, men endast 27 procent professorer var kvinnor. Inom natur- och teknikvetenskaperna är andelen kvinnor med professorstitel ännu lägre, 16 procent respektive 15 procent. (Källa: UKÄ Länk till annan webbplats.). Av 622 Nobelpris i medicin, fysik och kemi, har 18 (knappt 3 procent) delats ut till kvinnor: tolv inom medicin, två inom fysik och fyra inom kemi. Två av dessa har först fått det internationella L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset.

Studier visar att jämställdheten inom forskning inte ökar utan aktiva insatser. Att synliggöra kvinnor inom forskning är en sådan insats och förhoppningen är att For Women in Science-priset Sverige gör skillnad inte bara för de två forskare som får det varje år utan också genom att inspirera tusentals andra kvinnor.

Om priset

L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset med stöd av Sveriges unga akademi belönar två kvinnor i början av sin forskarkarriär. De får priset för sina vetenskapliga meriter och för att främja sin fortsatta utveckling mot att bli framstående självständiga forskare. Prissumman om 150 000 kr vardera ges till forskare, vid ett svenskt lärosäte, som disputerat för upp till fyra år sedan. Pristagarna erbjuds också ett ettårigt mentorprogram i Sveriges unga akademis regi.

Den internationella upplagan L’Oréal- Unesco For Women in Science Awards firar 20 år i år vilket uppmärksammas i Paris den 20–23 mars. Priset instiftades av L’Oréal Foundation och Unesco 1998 för att främja kvinnors deltagande i forskning. Nationella program finns i över 50 länder, varav Sverige är ett. Vid dagens prisutdelning delas det svenska For Women in Science-priset ut. Pristagarna kan sedan bli nominerade vidare till ytterligare en nivå, det internationella For Women in Science Rising Talents.

Pressbilder

Ruth Pöttgen och Marianne Liebi Foto: Emma Burendahl
Marianne Liebi Foto: Emma Burendahl
Ruth Pöttgen Foto: Emma Burendahl

1. Ruth Pöttgen och Marianne Liebi 2. Marianne Liebi 3. Ruth Pöttgen Klicka för förstoring. Foto: Emma Burendahl

Marianne Liebi Foto: Emma Burendahl
Ruth Pöttgen Foto: Emma Burendahl

1. Marianne Liebi 2. Ruth Pöttgen Klicka för förstoring. Foto: Emma Burendahl

Mer information

Prisad kvinnlig forskare: ”Kön borde inte spela någon roll” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontakt:
Hannah Moström, Kommunikationschef L'Oréal Sverige, 076-536 54 64, hannah.mostrom@loreal.com
Kari Gardelin, Kommunikatör Svenska Unescorådet, 070-287 28 39, kari.gardelin@regeringskansliet.se
Annika Moberg, Kommunikationsansvarig, 070-325 32 18, annika.moberg@sverigesungaakademi.se

Fondation L’Oréal

For Women in Science stödjer "morgondagens forskare" genom att stötta dem vid ett viktigt ögonblick i deras karriärer, under sin doktorsavhandling eller efter doktorsexamen. L'Oréal-Unesco For Women in Science strävar efter att stödja och erkänna kvinnliga forskare, med syftet att uppmuntra fler kvinnor att satsa på en karriär inom forskning samt att hjälpa dem under deras pågående karriärer. L'Oréal-Unesco For Women in Science stipendiet delas ut i fler än 45 länder. Sedan 2001 har the L’Oréal Corporate Foundation och Unesco stöttat mer än 2700 unga kvinnliga forskare från 115 länder. www.forwomeninscience.com Länk till annan webbplats., www.loreal.com Länk till annan webbplats.

Svenska Unescorådet

Svenska Unescorådet är Sveriges länk till FN-organet Unesco som ansvarar för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. Unescos vetenskapssamarbete syftar till att hitta lösningar på dagens ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar och därigenom uppnå en hållbar utveckling. Jämställdhet är en av Unescos övergripande prioriteringar. http://www.unesco.se Länk till annan webbplats.

Sveriges unga akademi

Sveriges unga akademi är en tvärvetenskaplig akademi för ett urval av de bästa yngre forskarna i Sverige, med en verksamhet som vilar på tre ben: tvärvetenskap, forskningspolitik och utåtriktat arbete. Akademin är en oberoende plattform som ger yngre forskare en stark röst i den forskningspolitiska debatten och som arbetar med att föra ut forskning till unga. Inom akademin möts unga forskare över lärosätes- och disciplingränser för att samtala om forskning och forskningsrelaterade ämnen. Sveriges unga akademi bildades på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien 2011 och har idag 33 ledamöter. http://sverigesungaakademi.se Länk till annan webbplats.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm