Pristagare Marianne Liebi och Ruth Pöttgen. Foto: Emma Burendahl

Pristagare: Marianne Liebi, Chalmers tekniska högskola, och Ruth Pöttgen, Lunds universitet. Foto: Emma Burendahl

Who run the world? Årets For Women in Science-pristagare belönade


Dagen före internationella kvinnodagen offentliggjordes L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset med stöd av Sveriges unga akademi. Marianne Liebi, Chalmers, och Ruth Pöttgen, Lunds universitet, mottog sin belöning av ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson vid en ceremoni. I det anslutande panelsamtalet diskuterades hur hinder kan röjas så fler kvinnor når toppen inom akademin. 

Ruth Pöttgen och Helene Hellmark Knutsson Foto: Emma Burendahl
Marianne Liebi och Helene Hellmark Knutsson Foto: Emma Burendahl
Pristagare och minister Foto: Emma Burendahl

1. Ruth Pöttgen mottar priset av minister Helene Hellmark Knutsson 2. Marianne Liebi mottar priset av minister Helene Hellmark Knutsson 3. Glada pristagare och prisutdelare Helene Hellmark Knutsson. Foto: Emma Burendahl (Klicka för förstoring)

Pristagarna Marianne Liebi och Ruth Pöttgen mottog utmärkelsen till tonerna av Beyonces Who run the world? Girls! från minister Helene Hellmark Knutsson.

Marianne Liebi fick priset ”för konstruktivt användande av avancerade avbildningsmetoder för biomaterial med mål att förstå kopplingen mellan molekylära och mekaniska egenskaper”. I sin forskning använder hon kraftfull röntgenteknik för att studera hur till exempel benvävnadens minsta byggstenar, kollagenfibriller, ser ut och är organiserade. Målet är att utveckla ett biomimetiskt material, där naturens egna designprinciper efterliknas och tillämpas för att utveckla artificiell benvävnad och brosk.

Ruth Pöttgen belönades ”för experimentellt utforskande av universums mörka materia”. I sina studier av mörk materia rör sig Ruth Pöttgen i gränslandet mellan partikelfysik, astrofysik och kosmologi. Hon söker svar på den sekelgamla frågan om vad mörk materia består av. Hennes nydanande metoder erbjuder möjlighet att söka efter de partiklar som tros utgöra den mörka materian i det massområde inuti atomer där vi även finner den vanliga materiens byggstenar – kvarkar och elektroner.

Helene Hellmark Knutsson Foto: Emma Burendahl

Helene Hellmark Knutsson Foto: Emma Burendahl

– Vi behöver fortsatt påminna oss hur viktigt det är att kämpa för en jämställd akademi. Vi måste öka medvetenheten om kvinnliga forskares prestationer, och sträva efter att de ska erbjudas rättvisa möjligheter för deltagande och ledarskap i forskning, sa Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning i sitt tal under ceremonin.

Fredrik Bondestam, Astrid Söderbergh Widding, Maria Tenje och Gabriella Ahlström Foto: Emma Burendahl

Fredrik Bondestam, Astrid Söderbergh Widding, Maria Tenje och moderator Gabriella Ahlström Foto: Emma Burendahl

I panelsamtalet Från glastak till drivhus framhöll Astrid Söderbergh Widding, rektor vid Stockholms universitet, vikten av att bryta upp gamla privilegier och maktstrukturer som missgynnar kvinnor. Maria Tenje, akademins vice ordf, underströk det positiva med initiativ som For Women in Science-priset som lyfter fram lovande kvinnor. Om inget görs kommer annars jämställdhet på professorsnivå uppnås först år 2100. Fredrik Bondestam från Nationella sekretariatet för genusforskning påpekade trögheten, att akademin varit överraskande faktaresistent vad gäller kunskap om köns betydelse. Metoo-rörelsen troddes ha ökat farten i jämställdhetsarbetet. Fredrik Bondestam och Maria Tenje var överens om att forskaryrket kunde vara flexibelt och möjligt att kombinera med familj, särskilt i Sverige. Panelen modererades av Gabriella Ahlström.

Amaury Alibaux, Mats Djurberg och Kristian Pietras

Amaury Alibaux, Sverigechef L'Oréal, Mats Djurberg, generalsekreterare Svenska Unesco-rådet och akademins ordförande Kristian Pietras hälsade välkomna. Foto: Emma Burendahl

Mer information

Pressmeddelande

Om priset

 

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm