Gruppbild med Talmannen Foto: Sveriges unga akademi

Magnus Jonsson, Steffi Burchardt, Kristian Pietras, Kirsten Kraiberg Knudsen, Gabriel Skantze, Talman Urban Ahlin, Lars Eriksson (Rifo), Robert Lagerström, Anna Wetterbom och Anna Dreber Almenberg. Foto: Sveriges unga akademi

Femte omgången av nätverksprogrammet med riksdagen avslutat


Sveriges unga akademi och föreningen Riksdagsledamöter och forskare (RIFO) genomför tillsammans är nätverksprogram där ledamöter i akademin och riksdagen möts. Programmet startar på hösten med studiebesök i riksdagen och under vintern besöker ledamotsparen varandras arbetsplatser för att lära sig mer om hur det är att vara forskare respektive politiker. Den 14 mars återsamlades alla deltagare i riksdagen för gemensam avslutning och lunch. 

Emma Hult och Anna Dreber Almenberg Foto: Sveriges unga akademi

Emma Hult och Anna Dreber

– Jag har lärt mig mycket i nätverksprogrammet om hur riksdagsledamöters vardag fungerar. Det var också kul att få mer insikter om hur riksdagsledamöter använder riksdagens utredningstjänst, RUT, och forskningsresultat. Och roligast var att få en ny vän i Emma, säger Anna Dreber Almenberg, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

Akademins ledamöter fick också möjlighet att samtala en timme med talmannen Urban Ahlin om hur forskare och politiker kan mötas och hur vetenskapen bör ligga till grund för beslut.

I år deltog sju ledamotspar och utvärderingen efteråt var mycket positiv. En av riksdagsledamöterna tyckte till exempel att det var en av höjdpunkt under mandatperioden att få besöka ”sin” forskare och samtidigt göra studiebesök hos lokala beslutsfattare. I och med att det är valår 2018 kommer nätverksprogrammet inte att starta i oktober som tidigare år utan senare under vintern.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm