Tove Fall

Professor i epidemiologi vid Uppsala universitet

Ledamotsperiod 2018–2023

Målet med min forskning är att identifiera nya riskmarkörer och orsaker till diabetes och hjärt- kärlsjukdom. Min forskargrupp använder moderna molekylära och epidemiologiska metoder i stora befolkningsstudier med för att studera hur folksjukdomar såsom diabetes och hjärtsjukdom samvarierar med variationer i vårt DNA, cirkulerande biomarkörer som proteiner eller metaboliter, eller utseende eller funktion som kan skattas med bilddiagnostiska metoder som ultraljud eller magnetkameraundersökning. Vi undersöker också olika livsstilsmarkörer. Inom vårt fält drar vi ofta nytta av möjligheten av att kombinera data från flera olika källor, allt ifrån uppgifter i olika register till data från olika typer av undersökningar av försökspersoner. Vi undersöker också tarmflorans koppling till livsstilssjukdom.

Tove Fall Foto: Mikael Wallerstedt

Klicka för högupplöst porträtt, öppnas i nytt fönster. Foto: Mikael Wallerstedt

KORTA FAKTA

Född: 1979
Familj: Min man Nils och barnen Ebba (född 2008) och Igor (född 2011) samt hunden Vega. 
Intressen: Vara ute i skog och mark med familjen, segling, bra böcker och att träffa vänner.
Övrigt: Hade hunnit jobba/praktisera i Grekland, Israel, USA, Bolivia och Guatemala innan jag fyllt 25! Har otaliga anekdoter från denna tid att berätta.

”Jag älskar mitt jobb som forskare men det finns så mycket förbättringspotential i den svenska universitetsvärlden. Jag ser Sveriges unga akademi som en plattform att arbeta med dessa frågor.”

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm