David Håkansson

Docent i nordiska språk vid Uppsala universitet

Ledamotsperiod 2013–2018

Jag är docent vid Uppsala universitet och forskar om hur de nordiska språken varierar och förändras. Jag disputerade 2008 vid Lunds universitet på en avhandling som behandlade framväxten av svenskans subjektstvång. Lika mycket kom också avhandlingen att behandla frågor som rör den språkliga förändringsprocessen och dess orsaker på ett mer allmänt plan, och sådana frågor har jag sedan fortsatt att arbeta med, först som postdoc vid Köpenhamns universitet och därefter som forskarassistent (2010-2014) och universitetslektor (2015-) i Uppsala. Förra året tilldelades jag ett forskningsanslag från Kungl. Vitterhetsakademin, och jag arbetar nu med ett femårigt projekt om språkförändring i renässanstidens svenska. Även om min forskning huvudsakligen är språkhistorisk intresserar jag mig även för de moderna nordiska språken och för vetenskapsteoretiska frågeställningar.

BILDER

Porträttfoto: Erik Thor/Sveriges unga akademi (Klicka för förstoring)

David Håkansson Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

(Klicka för högupplöst pressbild) Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

KORTA FAKTA

Född: 1978
Familj: Gift med Maria Ramberg. Två barn födda 2010 och 2013.
Intressen: Familj och vänner. Med två små barn är tiden för egna intressen – utöver arbetet – begränsad. Jag är dock road av matlagning och tycker om att vistas ute i skog och mark.
Övrigt: Tilldelades som doktorand vid Lunds universitet det pedagogiska priset för sin undervisning 2006.

”Jag är ledamot i Sveriges unga akademi eftersom jag har ett stort engagemang dels i forskning, dels i frågor som rör förutsättningarna för att bedriva forskning. I synnerhet intresserar jag mig för humanioras ställning – både i den svenska högskolan och i samhället som stort – och för de humanistiska forskarnas villkor. Med min bakgrund är det kanske inte förvånande att det är frågor som rör de humanistiska vetenskaperna som ligger mig särskilt varmt om hjärtat och att jag vill jag gärna bidra till debatten och påverka i dessa frågor. Minst lika mycket bottnar mitt intresse för Sveriges unga akademi också i att jag vill möta forskare från andra vetenskapliga discipliner.”

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm