Nya ledamöter 2018 Foto: Sveriges unga akademi

Nya ledamöter 2018: Rikard Landberg, Tove Fall, Mia Liinason, Pontus Nordenfelt, Philippe Tassin, Hanna Isaksson, Kristian Pietras (tidigare ordf), Hanne Fjelde, Anna Wetterbom (vd), Jakob Nordström och Maria Tenje (ny ordf). Foto: Sveriges unga akademi

Akademimöte och firad 7-årsdag i Lund


Sveriges unga akademi firade 7-årsdagen i Lund den 26 maj med att tacka av de ledamöter som suttit sina fem år i akademin och välkomna nya ledamöter. För- och nackdelar med gamla och nya lärosäten diskuterades i ett panelsamtal med Mats Benner, Lunds universitet, och Sara Bjärstorp, Malmö universitet.

De nya ledamöterna introducerades till akademins verksamhet på förmiddagen och välkomnades under festliga former vid en ceremoni senare på dagen. Akademin hade också glädjen att välkomna Göran Bexell, ordförande i LMK-stiftelsen till årsdagen. Akademins beredningsgrupper för forskningspolitik, utåtriktad verksamhet och tvärvetenskap sammanträdde också under dagen.

Bilder

Beredningsgruppsmöte Foto: Sveriges unga akademi
Beredningsgruppsmöte Foto: Sveriges unga akademi
Beredningsgruppsmöte Foto: Sveriges unga akademi

Möte i beredningsgrupperna. (Klicka för större bilder) Foto: Sveriges unga akademi

Panelsamtal Foto: Sveriges unga akademi
Kristian Pietras Foto: Sveriges unga akademi
Anna Wetterbom Foto: Sveriges unga akademi

1. Mats Benner, Lunds universitet och Sara Bjärstorp, Malmö universitet i panelsamtal lett av Sara Strandberg och Andreas Ryve. 2. Kristian Pietras berättade om sitt år som ordförande. 3. VD Anna Wetterbom berättar om verksamheten under året. (Klicka för större bilder) Foto: Sveriges unga akademi

Ledamöter 2013–2018 Foto: Sveriges unga akademi
Ledamöter 2013–2018 Foto: Sveriges unga akademi
Helena Filipsson Foto: Sveriges unga akademi

1. Ledamöterna 2013 väljs in. 2. Ledamöterna tackas av efter sina fem år i akademin. 3. Avgående ledamöter stod för komiskt inslag . (Klicka för större bilder) Foto: Sveriges unga akademi

David Håkansson Foto: Sveriges unga akademi
Kristian Pietras Foto: Sveriges unga akademi
Maria Tenje Foto: Sveriges unga akademi

1. David Håkansson förklarar med glimten i ögat ”hur landet ligger” under de avgående ledamöternas programpunkt. 2. Kristian Pietras tackades för sitt år som ordförande med stilsäker gåva med akademins mönster. 3. Ny ordförande Maria Tenje. (Klicka för större bilder) Foto: Sveriges unga akademi

Ny akademiledning

Tidigare ordföranden Kristian Pietras tackades av och Maria Tenje, docent i mikrosystemteknik vid Uppsala universitet tillträdde. Ny vice ordförande är Magnus Jonsson, docent i organisk elektronik vid Linköpings universitet.

Akademiledning 2018–2019

Maria Tenje (ny ordförande), Magnus Jonsson (ny vice ordförande), Steffi Burchardt, Ericka Johnson, Jonas Olofsson och Anna Wetterbom (vd). Foto: Markus Marctic/Sveriges unga akademi (Ericka Johnson) övriga Erik Thor/Sveriges unga akademi

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm