Ulrika Årehed Kågström Foto: Andrea Björsell

Ulrika Årehed Kågström Foto: Andrea Björsell

Ulrika Årehed Kågström ny styrelseledamot


Ulrika Årehed Kågström har utsetts till ny styrelseledamot i Stiftelsen för Sveriges unga akademi. Hon tillträdde uppdraget i juni.

– Vi är så glada att Ulrika Årehed Kågström ville åta sig uppdraget, säger Maria Tenje, akademins ordförande, Sveriges unga akademi ser fram mot att ta del av hennes inspirerande ledarskap och stora erfarenhet från styrelsearbete inom kultur och ideell sektor.

Ulrika Årehed Kågström är generalsekreterare för Cancerfonden och bland annat styrelseordförande för Dramaten. Hon har tidigare varit generalsekreterare för Röda Korset, styrelseordförande för Folkoperan samt marknadschef och vice vd för Riksteatern.

– Jag brinner för att fler unga ska intressera sig för forskning och vet från mitt arbete på Cancerfonden hur viktigt det är att satsa på, säger Ulrika Årehed Kågström. Det ska också bli fantastiskt kul att få möta dessa duktiga forskare från så många olika discipliner och lärosäten.

Sveriges unga akademis stiftelse

Stiftelsen för Sveriges unga akademi bildades 2013 när Sveriges unga akademi, som en av få unga akademier i världen, knoppades av från moderakademin Kungl. Vetenskapsakademien och blev självständig. Stiftelsen har ansvar för att Sveriges unga akademi ska kunna bedriva sin oberoende verksamhet.

Övriga ledamöter i stiftelsestyrelsen är:
Björn O. Nilsson, ordförande, fil. dr biokemi, tidigare vd, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
Mats Benner, professor i forskningspolitik, vice rektor, Ekonomihögskolan, Lunds universitet
Katarina Bjelke, universitetsdirektör, Uppsala Universitet och tidigare departementsråd, Utbildningsdepartementet
Göran K. Hansson, professor i experimentell kardiovaskulär forskning, ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien
Ingrid Sundström, vice ordförande i Wallenberg Foundations AB

Vid stiftelsestyrelsens möten deltar även vd Anna Wetterbom som föredragande, samt akademins ordförande Maria Tenje och vice ordförande Magnus Jonsson som ständigt adjungerade.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm