Forskningspolitiska beredningsgruppen Foto: Sveriges unga akademi

Forskningspolitiska beredningsgruppen Foto: Sveriges unga akademi

Akademimöte med gäster i Stockholm


Den 18–19 april träffades Sveriges unga akademi i Stockholm.

Dag ett spenderades i Karolinska Institutet Biomedicums nya lokaler. Akademin välkomnade Björn Halleröd, huvudsekreterare för forskningens infrastrukturer vid Vetenskapsrådet som berättade om hur arbetet med infrastrukturer planeras och bedrivs. Björn O. Nilsson, styrelseordförande i Stiftelsen för Sveriges unga akademi och tidigare VD för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, hälsade också på och gav en presentation om förhållandet forskning-innovation. Vid ett guidat besök på Hagströmerbiblioteket fick akademin bland annat se originalmanuskript från Carl von Linné och Andreas Vesalius’ samt en originalutgåva av Rachel Carsons Tyst vår.

Björn Halleröd Foto: Sveriges unga akademi
Björn O. Nilsson Foto: Sveriges unga akademi
KI Biomedicum Foto: Sveriges unga akademi

1. Björn Halleröd 2. Björn O. Nilsson 3. KI Biomedicum (Klicka för större bilder) Foto: Sveriges unga akademi

Kristian Pietras och Anna Wetterbom Foto: Sveriges unga akademi
Jonas Olofsson och Anna Dreber Almenberg Foto: Sveriges unga akademi
Utåtriktade beredningsgruppen Foto: Sveriges unga akademi

1. Kristian Pietras (ordförande) och Anna Wetterbom (VD) 2. Jonas Olofsson och Anna Dreber Almenberg 3. Möte i beredningsgruppen för utåtriktade aktiviteter. (Klicka för större bilder) Foto: Sveriges unga akademi

Mötets andra dag arrangerades hos Kungliga Biblioteket. Lars Ilshammar, bitr. riksbibliotekarie, gästade mötet och berättade om nationalbibliotekets uppdrag. Beate Eellend, samordnare för öppen tillgång vid Kungliga biblioteket berättade om bakgrund, utveckling och utmaningar för öppen tillgång till forskningsrön och data. Ulf Mellström, professor i genusvetenskap vid Karlstad universitet, ledde en workshop om jämställdhet och kollegialitet.

Beredningsgrupperna planerade aktiviteter och vetenskapliga presentationer hölls. Gustaf Edgren berättade om sin forskning på blodtransfusioner inom epidemiologi och hematologi med start i medicinhistorien. David Håkansson berättade om språkhistorisk forsknings betydelse för dagsaktuella språkfrågor. Camilla Svensson berättade om sitt fält smärtforskning, hur smärta påverkar individen på flera sätt och hur hon på olika vägar forskar för att hitta sätt att komma till rätta med smärtproblematik.

Ledamöter Foto: Sveriges unga akademi
Ledamöter Foto: Sveriges unga akademi
Hagströmerbiblioteket Foto: Sveriges unga akademi

1. Mia Phillipson, Sebastian Westenhoff, Sara Strandberg och Andreas Ryve 2. Jens Hjerling Leffler ger tummen upp. 3. Hagströmerbiblioteket (Klicka för större bilder) Foto: Sveriges unga akademi

Lars Ilshammar Foto: Sveriges unga akademi
Beate Eellend Foto: Sveriges unga akademi
Ulf Mellström Foto: Sveriges unga akademi

1. Lars Ilshammar 2. Beate Eellend 3. Ulf Mellström (Klicka för större bilder) Foto: Sveriges unga akademi

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm