Mia Phillipson Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

Mia Phillipson, forskningspolitisk talesperson. Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

Debatt: Professionen bör sitta bakom ratten och styra


STRUT-utredningen och UKÄ-rapporten Kvalitetssäkring av forskning ställer styrning av lärosätena i fokus. Sveriges unga akademi ser anledning att stå upp för den fria forskningen. Fokus från staten och lärosätenas ledningar bör vara att skapa attraktiva miljöer med tydliga karriärvägar och stor autonomi för forskare och lärare, skriver akademin på Tidningen Curie Debatt.

Läs debattartikeln på Tidningen Curie Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Forskningens frihet fastslås i högskolelagen. Tack vare detta kan forskare i Sverige bedriva forskning som inte alltid behagar politiker och makthavare. Det är oerhört viktigt och kan inte alltid tas för givet, vilket historien och omvärlden tydligt vittnar om. Att till exempel föreslå att universitet och högskolor ska skriva fyraåriga kontrakt med regeringen angående verksamheten tar begreppet jäv till en ny nivå, då det i praktiken innebär att regeringen ska teckna kontrakt med den styrelse som den själv tillsatt, skriver akademin som starkt motsätter sig en alltför politiserad styrning och utvärdering av lärosätena.

Mer information

Sveriges unga akademis inspel till STRUT: Styr och resurstilldelningsutredningen

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm