Soffpanel Foto: Unga tankar om musik

Henrik Höjer (vetenskapsjournalist och redaktör på Forskning & Framsteg), Mia Phillipson (professor i fysiologi vid Uppsala universitet och ledamot i akademin), Sara Strandberg (lektor i elementarpartikelfysik vid Stockholms universitet och ledamot i akademin). Moderator Anna Wetterbom (VD akademin). Foto: Unga tankar om musik

Soffsamtal i Almedalen tillsammans med Forskning & Framsteg


Bra dialog mellan forskare och journalister är nödvändig för att vi ska få ett samhälle som vilar på vetenskap och fakta. Trots goda intentioner uppstår ibland missförstånd i mötet mellan forskare och journalister. Varför blir det så? Hur kan vi underlätta förståelsen mellan dem? De frågorna utforskade vi i ett välbesökt soffsamtal i Almedalen.

Seminariet med den lite provokativa titeln ”Är forskare är från Mars och journalister från Venus?” lockade ett femtiotal åhörare till innergården på Joda Bar och Kök. Där fick de vara med och diskutera med en panel bestående av forskarna och Sveriges unga akademi-ledamöterna Sara Strandberg, Mia Phillipson och journalisten Henrik Höjer. Frågorna och kommentarerna från publiken var många och nyfikna. Bland annat diskuterade gästerna i soffan hur mycket expert en forskare behöver vara för att uttala sig i en fråga och om det finns lägen då en som forskare bör tacka nej och hänvisa till någon annan istället. Vilka forskare som får komma till tals diskuterades och en publikfråga från en journalist som upplevde att kvinnliga forskare oftare tackar nej till att uttala sig blev starten på en livlig diskussion.

Soffsamtalet samarrangerades med Forskning & Framsteg och var en del i kampanjen #hurvetdudet. Kampanjens mål är att politiska beslut ska tas utifrån vetenskaplig grund. En förutsättning för att det ska kunna ske är att den vetenskapliga grunden finns på plats och kommuniceras utanför universitetens väggar, och där har journalister en nyckelroll.

Så, är forskare från Mars och journalister från Venus? Efter ett livligt samtal landade soffgästerna i att vi alla kommer från jorden.
– Relationen mellan forskare och journalister är viktig och den måste få ta tid, avslutade Mia Phillipson.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm