Panel Almedalen Foto: Martin Bergman/VA

Från vänster: Teckentolk, Acko Ankarberg Johansson, partisekreterare, (KD). Anders Edholm, vice partisekreterare (M). Michael Arthursson, partisekreterare, (C). Stefan Jakobsson, skolpolitisk talesperson, (SD). Marléne Tamlin, sammankallande i partistyrelsen, (MP). Thomas Strand, riksdagsledamot, (S). Hanna Gedin, biträdande partisekreterare, (V). Cissi Askwall, generalsekreterare, Vetenskap&Allmänhet. Foto: Martin Bergman/VA

Seminarium om samspelet mellan forskning och politik


I valrörelsen möts påståenden från alla politiska håll om hur vårt samhälle ser ut och vad som behöver göras för att förbättra det. Genom frågan Hur vet du det? vill Sveriges unga akademi med ett sjuttiotal andra organisationer ge vetenskaplig kunskap mer utrymme i debatten och få beslutsfattare att tydligare visa vad förslag och ståndpunkter baseras på.

#Hurvetdudet är en politiskt obunden kampanj från ett 70-tal svenska organisationer som vill öka kunskapen om vad vetenskap är och hur den kan användas i samhället. Under tisdagen arrangerades ett antal seminarier på temat i Almedalen, däribland vårt soffsamtal om relationen mellan forskning och journalistik: Är forskare från Mars och journalister från Venus? Dagen avlutades med ett samtal där politiker och företrädare för några vetenskapliga akademier deltog.

Maria Tenje Foto: Sveriges unga akademi

Maria Tenje

I sitt inledningsanförande lyfte akademins ordförande Maria Tenje tre teman:

  • Lärosätena måste uppvärdera den insats som deras forskare och lärare gör när de samtalar och samverkar i samhället. Även om det är viktigt och givande så är det ofta tidskrävande och ger inte alltid uppskattning på institutionen.
  • Tid är något som även politiker har ont om. De har sällan tid att sätta sig in i de senaste forskningsresultaten och prata med forskare. För att underlätta kunskapsöverföringen planerar Sveriges unga akademi att ta fram ett ”utbildningspaket” för tjänstemän inom riksdagen och regeringskansliet.
  • Kulturkrockar och olika agendor. Forskningen är prövande och långsam till sin natur medan politiken vill ha snabba svar och tydliga lösningar. Här finns en tydlig skillnad och som forskare behöver vi behålla vår integritet samtidigt som vi delar vår kunskap med politiker och beslutsfattare.

Övriga inledningstalare var Kungl. Vetenskapsakademiens ständige sekreterare Göran K. Hansson och Tuula Teri, VD på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). I den efterföljande paneldebatten deltog företrädare för alla politiska partier, utom Liberalerna som lämnade återbud då det var deras partidag.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm