Forskarmöten 2018 gruppbild (klicka för att zooma). Foto: Sveriges unga akademi

Spel, samtal, aktuell forskning och guidad båttur under sommarforskarskola på västkusten


Under tre dagar i augusti träffade ledamöter gymnasieungdomar på Sveriges unga akademis sommarforskarskola Forskarmöten. Syftet är att utmana invanda föreställningar om forskare och forskning, och inspirera till vidare studier och kanske en karriär som forskare. Och att umgås och ha kul förstås. 

Ledare årets Forskarmöten Foto: Erik Thor och Markus Marcetic

Ledare årets forskarmöten. Från vänster till höger, uppifrån och ned: Robert Lagerström, IT-säkerhetsforskare, projektledare Forskarmöten 2018 Anna Rising som forskar om och utvecklar artificiell spindeltråd, Jens Hjerling Leffler, hjärnforskare, Josefin Larsson, astronom, Ericka Johonson är samhällsforskare och undersöker hur samma medicinska tekniker används i olika sammanhang, Aryo Makko, historiker, och akademins ordförande Maria Tenje, som utvecklar nya sätt för att snabbt spåra ämnen i olika biologiska vätskor. Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi, Anders Ståhlberg (Aryo Makko)Foto: Erik Thor och Markus Marcetic

Lysekilsposten: Massor av intressanta samtal på Kristinebergs sommarforskarskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Under sommarforskarskolans tre dagar varvas presentationer om aktuell forskning av ledarna med diskussioner i små grupper där deltagarna ställer frågor om hur det är att vara forskare, hur vägen in i yrket kan se ut (olika!) och även mer specifikt om respektive ledares område. I år representerade de forskningsfälten astronomi, historia, hjärnforskning, IT-säkerhetsforskning, samhällsvetenskap och spindelforskning. De berättade också om sitt arbete i korta populärvetenskapliga föreläsningar med efterföljande frågestund, utspridda över dagarna.

1. Anna Rising leder smågruppsmöte 2. Jens Hjerling Leffler leder smågruppsmöte. 3. Ericka Johnson leder smågruppsmöte (Klicka för större bilder) Foto: Sveriges unga akademi

Podcast och vetenskapsspel

Ett avsnitt av Akademipodden spelades in där deltagarna fick genomföra en övning om kunskap och hur våra erfarenheter spelar in när vi associerar och drar slutsatser. Deltagarna fick också spela vetenskapsspelet Expedition Mundus och testa ett helt nytt spel som akademin utvecklar där sambandet mellan grundforskning och efterföljande tillämpningar illustreras, som till exempel internet och penicillin.

1. Tova, Eleonora och Yilei gör en övning under podcastinspelningen. 2. Robert Lagerström och Maria Tenje kontrollerar deltagarnas svar under Expedition Mundus. 3. Ludvig och Julia spelar Expedition Mundus. (Klicka för större bilder) Foto: Sveriges unga akademi

Vem kan kalla sig forskare?

Dag två på eftermiddagen delades deltagarna in i nya grupper och fick olika vetenskapsfilosofiska frågeställningar att diskutera för att redovisa i helklass sista dagen. Frågor som ”hur vet vi att något är sant?” och ”vem kan kalla sig forskare?” eller ”finns det bra och dålig forskning?”, ledde till engagerade diskussioner. En föreläsning om historia, propaganda och praktisk källkritik hölls och diskuterades också, bland annat för- och nackdelar med ett positivistiskt respektive ett postmodernt synsätt.

1. Föreläsning med Aryo Macko. 2. Robert Lagerström leder smågruppsmöte. 3. Föreläsning med Josefin Larsson. (Klicka för större bilder) Foto: Sveriges unga akademi

Ministerbesök och journalistintervjuer

Forskarmöten fick hälsa på vice statsminister Isabella Lövin vars besök på den marina forskningsstationen sammanföll med sommarforskarskolans första dag. Ledare och deltagare blev också intervjuade av lokala medier som var nyfikna på Forskarmöten.

1. Ludvig, Isabella Lövin, Fredrik och Anna Rising. 2. Patrik och Ella intervjuas av SR:s P4 Västs Richard Veldre. 3. Maria Tenje leder smågruppsmöte (Klicka för större bilder) Foto: Sveriges unga akademi

Guidade turer

Turer på Gullmarsfjorden och i Fiskebäckskil ingick också med lokala duktiga guider. Under båtturen med forskningsfartyget Oscar von Sydow undersöktes vilka arter som finns på olika djup i fjorden och vid ”tröskeln” ut mot havet: till exempel slingrande ormstjärnor, fula fisken simpa, koralldjuret Död mans hand, sockertång, och den listiga maskeringskrabban. Under en promenad i Fiskebäckskil fick vi lära oss om konstnären Carl Wilhelmsson, samtida med Carl Larsson, och dramatenskådespelaren Elise Hwasser, bland annat känd för sin tolkning av Nora i Henrik Ibsens pjäs Ett dockhem. Guiden berättade också om hur historiska skeenden som industrialismen, teknisk utveckling och världskrigen gick att utläsa i det lilla fiskesamhällets utveckling.

1. och 2. Guidad tur med Calle på Gullmarsfjorden. 3. Marianne Sandgren Petersson inleder guidad tur i Fiskebäckskil. (Klicka för större bilder) Foto: Sveriges unga akademi

Nya kompisar

Det blev också salta bad och bastu. Deltagarna uppmanades att se efter varandra och att ta kontakt med ledarna om någon behövde stöd. De uttryckte att det var fint att få hänga med varandra och få nya kompisar med gemensamma intressen. Det blev någon väldigt sen natt/tidig morgon för en del, som det är sen gammalt på sommarläger.

Om Forskarmöten
Forskarmöten arrangerades för sjätte gången, sju forskare medverkade och 25 deltagare från olika gymnasieskolor runt om i landet. Majoriteten börjar årskurs 3 till hösten. Anläggningen Kristineberg är en marin forskningsstation som tillhör Göteborgs universitet.

Forskarmöten är kostnadsfritt och drogfritt. Resor till och från sommarforskarskolan ersätts upp till ett visst belopp. För Forskarmöten har finansiellt stöd erhållits från Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm