Öppen vetenskap

Akademin medverkar på Nordic Open Science Conference


Vetenskapsrådet och Nordiska Ministerrådet arrangerar en konferens om öppen vetenskap den 15–16 november i Stockholm med syfte att stämma av hur långt de nordiska länderna kommit med öppen vetenskap, vilka incitament och belöningar som engagerar forskare i att öppet dela med sig av sitt arbete, samt hur vi kan öppna upp för andra delar av samhället att ta del av kunskap.

Jens Hjerling Leffler Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

Foto: Erik Thor/SUA

Program och anmälan: Nordic Open Science Conference Länk till annan webbplats.

Jens Hjerling Leffler (forskargruppsledare i neurovetenskap vid Karolinska Institutet) medverkar för akademin som bland annat framhåller att hållbara finansieringsmodeller är en förutsättning för öppen vetenskap, för att säkerställa peer review-granskning.

– Jag tycker att det är viktigt att vi försöker dra lärdom av andra områden, såsom journalistiken, där ökad öppenhet också har lett till oförutsedda, inte bara positiva, effekter, säger Jens Hjerling Leffler.

Det är också viktigt att modellen utformas så att det inte innebär en ökad byråkratisk börda. Ur ett större perspektiv finns stora möjligheter med öppen vetenskap, som till exempel att göra vetenskapen mer tillförlitlig genom transparens, samt leda till ökad användning av data då den görs allmänt tillgänglig.

Plan S

Inom EU förbereds just nu en gemensam strategi för den del av öppen vetenskap som innefattar öppen tillgång till publikationer kallad Plan S Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Den har ratificerats av ett antal finansiärer och planeras träda i kraft 2020, och syftar på det stora hela till att bryta de låsningar som idag ses mellan finansiärer, universitetsbibliotek och publicister, genom att tvinga fram en snabbare övergång till ett öppet system. Unga akademier i världen, även Sveriges unga akademi, har gått samman i ett uttalande där två scenarion som pekar på möjligheter och risker med planen presenteras. Uttalandet har publicerats via Global Young Academy Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

KB samordnar uppdraget Öppen tillgång till vetenskapliga publikationer

Sveriges unga akademis Jens Hjerling Leffler och Ericka Johnson (professor i genusvetenskap vid Linköpings universitet), utgör forskarrepresentanter i en grupp som samordnas av Kungliga Biblioteket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (KB) på uppdrag av regeringen. Gruppens huvudsakliga arbete består i att stödja KB som samordnande myndighet för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer, med fokus på att leda arbetet med en utredning inom öppen tillgänglighet för vetenskapliga publikationer.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm