Remissvar Genomförande av student- och forskardirektivet SUA-logo

Remissvar angående Genomförande av student- och forskardirektivet


Sveriges unga akademi anser att det är viktigt att främja rörlighet och minska hindren för inresa och vistelse för dem som vill komma till EU och till Sverige för att studera och forska. Det är ett viktigt led i att stärka Sverige och EU som attraktiv plats för forskning och innovation och i den globala konkurrensen om begåvningar. Sveriges unga akademi är därför övergripande positiva till genomförandet av student- och forskardirektivet. 

Läs remissvaret här (4 sidor) Pdf, 155.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Sveriges unga akademis remissvar: Dnr: Ju2018/04280/L7

Vi ser det som särskilt positivt att det nu införs en tidsgräns för hur långa handläggningstiderna för beslut om uppehållstillstånd tillåts vara. Sveriges unga akademi betonar också vikten av att uppehållstillstånd beviljas för hela studietiden för studenter på forskarnivå, eller för den tid som forskningen ska pågå, redan vid prövning av uppehållstillstånd. Försenade handläggningstider får inte utgöra ett hinder för studenter och forskare som vill komma till Sverige, eller för att delta vid internationella konferenser.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm