SUA 8 år

Sveriges unga akademis årsdag!

2019-05-25

Dag: lördag 25 maj
Plats: Uppsala
För ledamöter, sekretariat och inbjudna gäster

Vi träffas för ett kortare akademimöte. Sen firas årsdagen, nya ledamöter välkomnas och de som lämnar akademin efter sina fem år vinkas av.

Sveriges unga akademi
c/o Kungl. Vetenskapsakademien
Box 50005
SE 104 05 Stockholm

+ 46 (0)8 673 95 00
info@sverigesungaakademi.se

Facebook länk
Twitter länk