FWISse logo

L'Oréal-Unesco For Women in Science-priset med stöd av Sveriges unga akademi


Prisutdelning, seminarium och mingel
Dag: torsdag 7 mars
Tid: 17:00–19:15
Plats: Bankhallen, Malmtorgsgatan 3, Stockholm
Arrangörer: L'Oréal, Svenska Unescorådet och Sveriges unga akademi
Endast inbjudna gäster.

L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset med stöd av Sveriges unga akademis syfte är att uppmärksamma, uppmuntra och belöna kvinnliga forskare som visat stor potential inom naturvetenskap (inklusive medicin), fysik, teknik eller matematik och vars arbete bidrar till hållbar utveckling och att lösa mänsklighetens stora utmaningar.

Läs mer om priset

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm