Gruppövning med Anna Wahl (till höger). Foto: Sveriges unga akademi

Akademimöte i Stockholm


Workshop inför inspel till nästa forskningsproposition, gäster med expertis på ledning och organisation och forskningsfinansiering, guidad tur och vetenskapliga presentationer var några av momenten när Sveriges unga akademi träffades för möte den 6–7 februari. Vi höll till hos Kungl. Vitterhetsakademien som tog mycket väl hand om sin unga sladdsyster.

Vitterhetsakademiens preses Anders Cullhed hälsade oss välkomna. Under mötet rapporterades genomförda och planerades kommande aktiviteter, som Fika med forskare i riksdagen, Kortfilmsfestival för barn och unga, och årets fokus i Almedalen. Inför den kommande forskningspropositionen hade vi identifierat ett antal områden som låg till grund för underlaget till den workshop vi genomförde, och som i sin tur kommer sammanfattas i akademins inspel. Exempel på dessa områden är kvalitetsutvärdering, livslångt lärande, lärosätenas och forskarnas autonomi, jämställdhet och jämlikhet, samt öppen vetenskap.

Dag ett välkomnade vi Anna Wahl, professor i genus, organisation och ledning samt vicerektor vid Kungliga Tekniska högskolan med särskilt ansvar för värdegrunds- och jämställdhetsfrågor. I en inledande övning fick vi positionera oss i rummet beroende på hur jämställd vi upplevde att forskningen är i Sverige och sedan resonera kring våra ställningstaganden. Att det kunde vara stor skillnad mellan ambition och utfall var en återkommande erfarenhet. Sen föreläste Anna Wahl om att bedriva förändringsarbete för ökad jämställdhet i akademin. Politiskt finns beslut om mål för jämställdhet: en jämn fördelning av makt och inflytande; ekonomisk jämställdhet; jämställd utbildning; jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet; jämställd hälsa; mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Detta ska också genomsyra lärosätena.

1. Mia Liinasson och Karl Wennberg. 2. Karl Wennberg leder session under mötet. 3. Karl Wennberg, Philippe Tassin och ordf. Maria Tenje under workshop om forskningsproppen. (Klicka för förstoring) Foto: Sveriges unga akademi

1. Staffan I. Lindberg och Tove Fall i workshop om forskningsproppen. 2. Martin Leijnse, Sanna Koskiniemi, Katarina Wadstein MacLeod och Jens Hjerling Leffler i workshop. 3. Vice ordf. Magnus Jonsson, Anna Dreber Almenberg och Sebastian Westenhoff i workshop. (Klicka för förstoring) Foto: Sveriges unga akademi

Ingrid Sundström, ledamot i styrelsen för Knut Alice Wallenbergs Stiftelse samt i stiftelsestyrelsen för Sveriges unga akademi, gästade oss dag två och berättade om Wallenbergstiftelsernas ekosystem och deras olika inriktningar för forskningsfinansiering. Huvudkravet för beviljade anslag är att forskningen är landsgagnelig, det vill säga för landets väl. Grundforskning, långsiktighet och frihet är också viktiga ledord för den forskning man vill ge stöd. Ingrid Sundström visade också en video som gjordes till Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses hundraårsjubileum 2018 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som illustrerar verksamheten, med en del för SUA bekanta ansikten.

Vi fick också en underbar guidning och middag i Vitterhetsakademiens fina hus. Varmt tack!

1. Insamlade synpunkter om de olika forskningspolitiska områdena i workshopen 2. Ordf. Maria Tenje hälsar Ingrid Sundström välkommen. 3. Vice ordf. Magnus Jonsson tackar Ingrid Sundström. (Klicka för förstoring) Foto: Sveriges unga akademi

1. Sara Strandberg ger en vetenskaplig presentation om materiens minsta delar. 2. Mattias Lundberg, musikhistoriker berättar om sin forskning. 3. Genusvetare Mia Liinason berättar om sin forskning. (Klicka för förstoring) Foto: Sveriges unga akademi

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm