Från vänster Amaury Alibaux, Sverigechef L’Oréal AB, Lena Sommestad, ordförande, Svenska Unescorådet, Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, FWIS-pristagare Eleni Stavrinidou, biträdande professor i organisk elektronik och ledare för forskargruppen för elektroniska växter vid Linköpings universitet, FWIS-pristagare Aishe Sarshad, forskare i biomedicin vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet, Maria Tenje, ordf. Sveriges unga akademi, docent i mikrosystemteknik och tidigare FWIS-pristagare. Foto: Erika Petersdotter

For Women in Science-pristagare firades


Dagen före internationella kvinnodagen fick Aishe Sarshad, Sahlgrenska Akademin och Eleni Stavrinidou, Linköpings universitet, priset L’Oréal-Unesco For Women in Science med stöd av Sveriges unga akademi. Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning överlämnade priset. Noomi Hedlund och Julia Uddén pratade förebilder inom musik och forskning i ett panelsamtal.

Pressmeddelande Unga kvinnor belönas för forskning om elektroniska växter och stamceller

Sveriges unga akademis ordförande Maria Tenje hälsade välkomna tillsammans med våra partners bakom priset Amaury Alibaux, Sverigechef L’Oréal AB och Lena Sommestad, ordförande för Svenska Unescorådet. I ett soffsamtal pratade sen Noomi Hedlund och Julia Uddén om förebilder och erfarenheter från sina respektive områden musik och forskning. De lyfte vardagliga situationer där man lätt blir utanför som kvinna i mansdominerade miljöer, och fördelar man ibland har till exempel inom musik. Om kittet som håller en grupp samman är traditionellt sett manligt kodade intressen, säg fotboll, så hänger man kanske inte riktigt med och missar när annan intressant information dyker upp mellan de mer triviala tabellresultaten. Man får arbeta hårdare för att vara med i loopen.

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, förklarade i sitt tal att hon avser fortsätta driva på för ökad jämställdhet inom akademin. For Women in Science-priset är det första pris Matilda Ernkrans delat ut som stadsråd, ett medvetet val och en ära framhöll hon. På moderator Gabriella Ahlströms fråga om hennes egna förebilder nämnde ministern två; sin mormor som rett sig själv bra som ensamstående mor i en tid när det var betydligt svårare, och sin framstående regeringskollega utrikesminister Margot Wallström.

Claes Gustafsson, juryns ordförande (professor i kemi vid Göteborgs universitet och även ordförande för Nobelkommittén för kemipriset) presenterade pristagarna och läste juryns motiveringar. För Aishe Sarshad var motiveringen:

Ett kärnfullt budskap: för att ha identifierat en ny mekanism för reglering av genuttryck i stamceller. Hennes banbrytande forskning har visat på en ny roll för icke-kodade RNA i cellkärnan. Det kan i framtiden bidra till nya behandlingsmetoder vid cancer och andra sjukdomar.

Eleni Stavrinidou belönades med följande motivering:

Tillbaka till rötterna: Eleni Stavrinidou får priset för sin nydanande tekniska grundforskning där hon utvecklar metoder för integration av elektronik i levande växter. I sin forskning avser Eleni Stavrinidou utveckla stabila tillverkningsmetoder där växterna själva integrerar elektroniken, vilket möjliggör fantasieggande framtida tillämpningar i stor skala.

Aishe Sarshad och Eleni Stavrinidou höll tacktal och slog ett slag för kvinnors plats och betydelse i forskningen. Ge inte upp, sa Aishe Sarshad. Som prisets slogan säger: the world needs science, science needs women.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm