Uppstart för årets nätverksprogram för forskare och politiker


Under två mycket givande dagar deltog sex av våra akademiledamöter i uppstarten av årets upplaga av SUA och RIFO:s nätverksprogram för forskare och politiker. På plats i riksdagen fick ledamöterna bland annat ta del av hur det politiska arbetet går till, en guidad tur och delta i intressanta diskussioner med riksdagsledamöter. 

För sjätte gången arrangerar Sveriges unga akademi tillsammans med Sällskapet riksdagsledamöter och forskare, RIFO, ett nätverksprogram där forskare och politiker får möjlighet att ta del av varandras vardag. Syftet är att skapa nätverk och en ökad förståelse mellan riksdagsledamöter och forskarsamhället.

Inom nätverksprogrammet paras en riksdagsledamot ihop med en forskare som får följa varandra under en vanlig arbetsdag i riksdagen respektive på universitetet. Genom programmet får forskarna en unik inblick i politikens villkor och politikerna får en ökad förståelse för den vetenskapliga forskningsprocessen, inblick i aktuell forskning och forskarnas vardag.

Under första dagen av uppstartsmötet i riksdagen fick årets deltagare en guidad rundtur i de fantastiska lokalerna samt delta vid votering i kammaren – en mycket spännande (och oväntat komplicerad) procedur. Dessutom fick akademiledamöterna möjlighet att ”skugga” sin riksdagsledamot i arbetet. Under dag två fick deltagarna en presentation av Riksdagens Utvärderings- och forskningssekretariat av Lars Eriksson, träffa Gunnar Fors, chef för Riksdagens utredningstjänst, göra studiebesök på Centerpartiets partikansli, diskutera utskottens verksamhet tillsammans med utskottsråd Hans Hegeland, samt vara med under frågestund i kammaren med näringsminister Ibrahim Baylan (S), socialminister Lena Hallengren (S), energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) och jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP). Allt som allt två mycket spännande och givande dagar.

I nästa steg i nätverksprogrammet är det riksdagsledamöternas tur att besöka akademins forskare på sina universitet runtom i landet.

Deltagare i årets nätverksprogram

Ericka Johnson, professor i teknik och social förändring vid Linköpings universitet Linköpings universitet och Eva Lindh Länk till annan webbplats., S

Mattias Lundberg, professor i musikvetenskap vid Uppsala universitet och Sanne Lennström Länk till annan webbplats., S

Jonas Olofsson, docent samt lektor i psykologi vid Stockholms universitet och Louise Meijer Länk till annan webbplats., M

Steffi Burchardt, docent och universitetslektor i strukturgeologi vid Uppsala universitet och Linda Ylivainio Länk till annan webbplats., C

Jakob Nordström, docent i datavetenskap vid Kungliga Tekniska högskolan och Hanna Gunnarsson Länk till annan webbplats., V

Tove Fall, docent i epidemiologi vid Uppsala universitet och Marlene Burwick Länk till annan webbplats., S

Bilder

1. och 2. Lars Eriksson med akademins ledamöter och VD 3. Tove Fall och Marlene Burwick. Klicka för förstoring. Foto: Sveriges unga akademi

1. Tove Fall med Marlene Burwick och Betty Malmberg 2. Ericka Johnson och Eva Lindh 3. Jonas Olofsson och Louise Meijer. Klicka för förstoring. Foto: Sveriges unga akademi

1. Jakob Nordström och Hanna Gunnarsson 2. Mattias Lundberg och Sanne Lennström 3. Linda Ylivainio och Steffi Burchardt. Klicka för förstoring. Foto: Sveriges unga akademi

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm